Fiskedød i elva Homla i Trøndelag

Fylkesmannen Trøndelag har mottatt melding om fiskedød i nedre del av elva Homla i Malvik kommune i Trøndelag. Det satt i gang undersøkelser for å finne ut hva som kan ha skjedd.

I tillegg til undersøkelser gjøres det skadebegrensende tiltak for å sikre fiskebestandene i elva.

Veterinærinstituttet gjennomførte for to uker siden rotenonbehandling av fire tjern for å fjerne gjedde i nedbørfeltet. Det undersøkes om hendelsen kan ha sammenheng med dette.

-Det er veldig beklagelig at fisk har dødd i Homla. Vi jobber nå sammen med oppdragsgiver, Fylkesmannen i Trøndelag, for å få oversikt over om fiskedøden har sammenheng med rotenonbehandlingen av fire tjern, sier Roar Sandodden, forsker ved Veterinærinstituttet.

Roar Sandodden

Forsker 1109 Gruppeleder
Mobilnr: +47 91749610
E-post: roar.sandodden@vetinst.no

Del artikkel