Fikk pris for sin innsats innen fiskehelse i Ghana

Veterinærinstituttets internasjonale akvakultur-team deltok nylig på en konferanse arrangert av Ghana Chamber of Aquaculture (COA). Her var de med å vinne pris for innsatsen de har gjort innen fiskehelse i landet.

Hovedtema for Ghana-konferansen var "Fostering stakeholder collaboration for sustainable aquaculture Industry". Den omfattet utstilling, foredrag og prisutdeling for å anerkjenne ulike bidrag til utvikling av akvakultur i Ghana.

Partnerskap under Norad-prosjekt

Gjennom de Norad-finansierte prosjektene Fish for Development in Ghana, Aquatic Animal Health Africa (AHA) og Aquatic and Environmental Health (AquaHem), er det etablert partnerskap mellom Veterinærinstituttet, University of Ghana, Kwame Nkrumah University of Science and Technology (Ghana) og University of Development Studies (Ghana). Målet med partnerskapet er å forbedre arbeidet med fiskehelse i Ghana. Ghana COA anerkjente partnerskapet ved å tildele de fire institusjonene “Collaboration Award” for deres innsats for å styrke bærekraftig akvakultur.

Ledet fiskehelsesjonen

Veterinærinstituttet deltok på konferansen ved å holde tre presentasjoner. Disse fokuserte på Ghana National Aquaculture Developmental Plan, A Gap Analysis on Aquatic Animal Health Management i Øst- og Vest-Afrika, og skape merverdier gjennom datadeling og innovasjon. Jacob Zornu, Kofitsyo Cudjoe og The Thanh Nguyen holdt innleggene. Kofitsyo Cudjoe ledet også fiskehelsesesjonen under konferansen.

Bidrag innen fiskehelseledelse

Veterinærinstituttet er engasjert i flere internasjonale Norad-finansierte samarbeidsprosjekter hvor målet er bedre kompetanse, kapasitet og forvaltning av akvatisk dyrehelse og velferd. Vitenskapelig basert rådgivning, diagnostikk, epidemiologi, risikovurderinger, biosikkerhet og beredskapsplaner er områder Veterinærinstituttet bidrar.

 

Del artikkel