Ferskvann er mest effektiv mot amøbegjellesykdom

Denne saken er eldre enn to år

Undersøkelser viser at kort behandlingstid er viktig ved bruk av hydrogenperoksid for å ivareta god fiskevelferd, men at det er mer skånsomt og effektivt å behandle med ferskvann. 

Amøbegjellesykdom (AGD) ble påvist i mer enn femti norske oppdrettslokaliteter i 2015 og har etablert seg som en alvorlig sykdom i norsk lakseoppdrett. For å behandle mot AGD brukes bading i ferskvann eller hydrogenperoksid. Ingen av metodene er imidlertid hundre pro­sent effektive og må derfor ofte gjentas. Hvilken metode som velges, avhenger blant annet av hvor raskt behandlingen må settes i gang og tilgjengelighet til egnet ferskvann.

Veterinærinstituttet og Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) leder et prosjekt finansiert av Fiskeri- og hav­bruksnæringens forskningsfond (FHF) der et av målene har vært å undersøke hvordan laks kan behandles mot amø­begjellesykdom med hydrogenperoksid og ferskvann på en mest mulig effektiv og skånsom måte.

Kort behandlingstid viktig

Resultatene viser at både hydrogen­peroksid og ferskvann har effekt mot amøben, men noen amøber over­levde behandlingen og sykdommen og utviklet seg på nytt etter behandling. Høye konsentrasjoner av hydrogen­peroksid og forlenget behandlingstid ga ikke vesentlig bedre effekt, men økte derimot sannsynligheten for skader på fisken. Kort eksponeringstid ved hydro­genperoksid-behandling er derfor viktig for å ivareta god fiskevelferd.

Lang behandling med ferskvann nødvendig for god effekt

Ved ferskvannsbehandling ble det ikke observert negative effekter på fisken, men relativt lang eksponeringstid var nødven­dig for å oppnå god effekt av behandlin­gen. Ferskvann hadde bedre effekt enn hydrogenperoksid mot AGD, og ferskvann var i tillegg betydelig mer skånsomt enn hydrogenperoksid for fisken.

Saken er skrevet av Sigurd Hytterød og Jannicke Wiik- Nielsen som er en del av forskergruppa som arbeider med interaksjon mellom fisk, smittestoff og miljø i Avdeling fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Jannicke Wiik-Nielsen

Scientist
Mobilnr: +47 91311197
E-post: jannicke.wiik@vetinst.no

Del artikkel