Feil om skrantesjuke i Nationen

Avisen Nationen publiserte i deres papiravis 26. september en sak om mistanke om skrantesjuke hos tamrein i Børgefjell. Mistanken ble meldt 16. september og avkreftet 17. september.

I artikkelen står det at det enda ikke er stadfestet om det er den farlige, smittsomme typen det er mistanke om. Mistanken om skrantesjuke ble avkreftet av Mattilsynet og Veterinærinstituttet 17. september.

Les mer om saken her: 

Avkreftet mistanke om skrantesjuke hos tamrein i Børgefjell (vetinst.no)

Del artikkel