Fastlands-Norge fremdeles uten revens dvergbendelmark

Resultatene av det nasjonale overvåknings- og kontrollprogrammet for revens dvergbendemark (Echinococcus multilocularis) for 2020 viser at Fastlands-Norge fremdeles er uten denne parasitten.

I ny rapport «The surveillance programme for Echinococcus multilocularis in red foxes» (Vulpes vulpes) in Norway 2020» kommer det frem at 532 avføringsprøver fra rødrev og 20 avføringsprøver fra ulv ble undersøkt for forekomst av revens dvergbendelmark. Ingen av prøvene var positive. Totalt har det siden overvåkningsprogrammet ble startet i 2002 blitt undersøkt mer enn 7000 prøver fra rødrev.

Veterinærinstituttet gjennomfører det nasjonale overvåkningsprogrammet Echinococcus multilocularis hos rødrev på oppdrag fra Mattilsynet. Formålet er å dokumentere fristatus for denne parasitten i Fastlands-Norge. Med bakgrunn i Norges fristatus krever norsk regelverk at hunder som reiser inn til Norge fra endemiske områder, skal behandles mot denne parasitten for å unngå at den innføres via hund.

Bakgrunn

Echinococcus multilocularis er endemisk over store deler av den nordlige halvkule, inkludert østre og sentrale deler av Europa. Parasitten ble for første gang påvist på Svalbard og i Danmark i 1999 og i Sverige i 2011. Spredning av parasitten til nye områder kan foregå både via ville hundedyr (i Norge primært rødrev og ulv), infiserte smågnagere i transporter, eller via selskapshunder som importeres fra områder der smitten finnes.

→ Her kan du lese hele rapporten.

Del artikkel