Færre behandlinger mot lakselus i Norge

Veterinærinstituttets overvåking viste at det i 2023 fortsatt var utbredt resistens mot flere legemidler hos lakselus, også mot et virkestoff som de siste årene har vært lite brukt.

Forstørret bilde av to brune lakselus som sitter på siden av en laks. Foto: Trygve Poppe
Totalt sett gikk bruken av medikamentfrie metoder mot lakselus ned i 2023. Dette avbrøt en årlig trend med økning som har pågått siden 2016. Foto: Trygve Poppe

- Siden overvåkningsprogrammet for resistens hos lakselus startet i 2013 og fram til 2023 har det blitt utført færre legemiddelbehandlinger mot lakselus. Resistensforekomsten har også blitt noe redusert over år, men har holdt seg på et relativt høyt nivå, på tross av begrenset bruk av noen av virkestoffene. Dette tyder på at resistens som har etablert seg ikke blir borte, og understreker betydningen av å utsette den første resistensutviklingen så lenge som mulig. Dette er særlig relevant nå som et nytt virkestoff, som det ikke er kjent resistens mot, nylig er tatt i bruk mot lus, sier fagansvarlig for legemiddelforbruk og forsker ved Veterinærinstituttet, Kari Olli Helgesen.

Stabile resistensnivå

Målt i antall resepter for lusemidler, har legemiddelbruken mot lakselus holdt seg relativt stabil fra 2022 til 2023. Det ble sett en liten oppgang i bruken av azametifos, mens emamektinbenzoat fortsatt var det mest forskrevne virkestoffet mot lus. Resistenstester utført på lakselus langs hele norskekysten viste at det fortsatt var utbredt resistens mot pyretroider, azametifos og emamektinbenzoat. Det ble funnet noe mindre resistens mot hydrogenperoksid. Resistensnivået mot legemidler holdt seg relativ stabilt eller viste en svak økning for resistens mot alle legemidlene.  

Det ble ikke funnet tegn til resistens mot imidakloprid, som ble tatt i bruk i Norge mot lakselus i 2021, men en naturlig variasjon i sensitivitet ble beskrevet. Bruken av middelet har så langt vært moderat; med 51 resepter i 2023.

Nedgang i medikamentfrie metoder

Totalt sett gikk bruken av medikamentfrie metoder mot lakselus ned i 2023. Dette avbrøt en årlig trend med økning som har pågått siden 2016, med unntak av 2021. Trenden med økt bruk av flere metoder på den samme lokaliteten, i samme uke, fortsatte. I 2023 var dette tilfelle for 17 prosent av de rapporterte behandlingsukene, mot 11 prosent i 2022. Bruken av ferskvannsavlusninger økte også i 2023. Dette inkluderer de ukene der ferskvann var én av flere behandlingsmetoder som ble brukt.

Testing av lus viser at lus tåler moderate reduksjoner i saltkonsentrasjonen i vannet bedre jo oftere anlegget har behandlet med ferskvann tidligere. Ved de laveste saltkonsentrasjonene døde imidlertid de fleste lusene, uavhengig av hvor mange ganger anlegget hadde behandlet tidligere. Det ble ikke sett en endring i toleransen for lavere saltkonsentrasjoner fra 2019 til 2023.

Les hele rapporten her

 

Del artikkel