Europeisk tilsyn godkjenner norske tiltak for å utrydde laksesparasitt

Norges oppdaterte bekjempelsesprogram mot Gyrodactylus salaris ble i starten av mai godkjent av EØS-tilsynet ESA, som skal gjøre at det blir enklere å og bekjempe parasitten. - En suksesshistorie, mener Veterinærinstituttets Edgar Brun.

Tre båter/flåter i en fjord med arbeidere på som driver behandling i vannet. I bakgrunnen er det et fjell dekket av trær fremst og et høyere fjell i bakgrunnen uten trær men med noen snøflekker på. Foto: Dag Karlsen
Fra pågående overflate- og dypdosering med rotenon i Fustvatnet, som nå er friskmeldt. Foto: Dag Karlsen

Siden nasjonale tiltak for utrydding av den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris), også kjent som gyro, ble godkjent i 2021 har norske myndigheter rapportert til ESA når bekjempelsesprogrammet har blitt utført i smittede vassdrag, og deretter når vassdraget blir erklært fri for parasitten. Den gang ble det godkjent å utføre bekjempelse i et utvalg vassdrag,  mens resten av Norge ble erklært fri for parasitten. Oppdateringen som nå er godkjent innebærer behandling av nye vassdrag med smitte samt ny erklæring av sykdomsfrie vassdrag. Dette skjer på bakgrunn av at ESA har vurdert informasjonen som har blitt rapportert fra norske myndigheter og anerkjenner at tiltakene er nødvendig og hensiktsmessig.

- Bekjempelsesprogrammet har blitt en suksesshistorie og viser at samfunnet gjennom politisk enighet, målrettet arbeid, kunnskapsutvikling og nødvendig tilgang på ressurser, kan nå svært ambisiøse mål også innen sykdomskontroll sier avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun.

Følgende vassdrag er nå erklært fri for G. salaris

Troms fylke: 

 • Skibotnselva
 • Sigdalselva
 • Kitdalselva

Nordland fylke: 

 • Leirelva
 • Ranelva
 • Drevja
 • Fusta
 • Vefsna
 • Hundåla
 • Halsanelva
 • Hestdalselva
 • Dagsvikelva
 • Nylandselva

Vassdragene ESA nå har godkjent for å omfattes av bekjempelsesprogrammet: 

 • Gyelva i Møre og Romsdal fylke
 • Ebbestadelva i Buskerud fylke

Et stort og langvarig arbeid

Overvåking av parasitten G. salaris i norske elver har pågått siden slutten av 70-tallet, og Veterinærinstituttet gjennomfører behandling og program for overvåking, friskmelding og reetablering av fisk på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for bekjempelsen av G. salaris og andre fremmed ferskvannsfisk, samt internasjonalt referanselaboratorium for G. salaris-infeksjon.

- Da myndighetene bestemte seg for å sette i gang et program med målsetning om å utrydde Gyrodactylus salaris, var det et modig, ambisiøst men også et nødvendig vedtak for å trygge overlevelse av den nordatlantiske villaksen i våre elver, forteller Brun.

Del artikkel