Elgku i Finland har fått påvist prionsykdom

 

Finlands andre tilfelle av atypisk skrantesjuke er påvist hos en eldre elgku, melder det finske mattilsynet. Elgkua ble funnet liggende i terrenget under jakt i Laukas og var i dårlig hold.

Hodet på elgen ble sendt til det finske mattilsynet (Livsmedelsverket) i slutten av oktober for undersøkelse. Prøvene viste at elgkua led av atypisk skrantesjuke.

Finlands første tilfelle av denne sykdommen ble konstantert hos en 15-årig elg som ble funnet død i Kuhmo i begynnelsen av 2018.

Etter at Norge påviste skrantesjuke i 2016, henholdsvis klassisk skantesjuke på villrein og atypisk skrantesjuke på elg, har EU fra 2018 iverksatt ett treårig overvåkningsprogram i Sverige, Finland, Polen og de baltiske landene.

I Finland har forekomsten av skrantesjuke hos ville hjortedyr vært undersøkt siden 2003. Så langt har man i Finland undersøkt totalt cirka 5 000 dyr. Av disse har altså bare to elger gitt positivt resultat.

Også i Sverige og Norge har tilsvarende tilfeller av atypisk skrantesjuke blitt påvist i gamle elger. Denne formen for skrantesjuke er så vidt man vet, ikke smittsom mellom levende dyr. Dette i motsetning til klassisk skrantesjuke, som er funnet på villrein i Norge og på hjortedyr i Nord-Amerika.

Les saken hos Livsmedelsverket

Les fakta om skrantesjuke (CWD)

Overvåkningsprogram CWD i Norge

Del artikkel