Dokumenterte skader på fisk etter behandling med varmt vann

Det er dokumentert betydelige skader på oppdrettslaks som har vært igjennom lusebehandling med varmt vann. Det kommer fram i en artikkel i Norsk Veterinærtidsskrift.

Dette er en fagartikkel som tar for seg dyrevelferdsaspekter ved termisk avlusing av oppdrettsfisk (behandling med oppvarmet vann). Forfatter er Kari Olli Helgesen fra Veterinærinstituttet og medforfattere fra NMBU, Åkerblå og Pharmaq Analytiq.

Termisk behandling, der laksen holdes i vann på 28-34 °C i 30 sekunder, utgjør i dag den vanligste formen for ikke-medikamentell behandling av laks og regnbueørret mot lakselus.

I artikkelen omtales tidligere ikke offentliggjort dokumentasjon om skader på fisk som har gjennomgått termisk behandling, uten at man med sikkerhet kan si at det skyldes den termiske delen av behandlingen eller annen håndtering i tilknytning til avlusningen. Det er observert skader på gjeller, hud, nesehule, i tymus og i form av hjerneblødning.

Avlusingen består av flere ledd som kan skade fisken. Klare årsakssammenhenger og omfanget
av ulike skader fra termisk avlusing, gjenstår å dokumentere.

Det stilles også spørsmål ved om ikke-medikamentelle behandlingsformer bør underlegges krav til vurdering av om dokumentasjon på at metoden oppfyller kravene i lovverket overfor en uavhengig part, slik det gjøres for medikamenter overfor Statens legemiddelverk.

Her kan du lese hele artikkelen

Kontaktperson ved Veterinærinstituttet
Kari Olli Helgesen

Del artikkel