Det brukes fortsatt lite antibiotika til oppdrettsfisk i Norge

Denne saken er eldre enn to år

Det brukes fortsatt lite antibiotika til behandling av oppdrettsfisk i Norge, selv om det i 2017 var noen få enkeltforskrivninger som medførte at det totale forbruket økte noe sammenlignet med 2016.

Det viser en rapport om forbruk av antibiotika til oppdrettsfisk og rensefisk i perioden 2013 til 2017 som Veterinærinstituttet har utarbeidet på oppdrag for Mattilsynet. Grunnlagsdataene i rapporten er hentet fra Veterinært legemiddelregister.

Hovedfunn

Rapporten vister at antall årlige rapporterte antibiotikabehandlinger av oppdrettsfisk var relativt stabilt og lavt i perioden 2013-2017. Også forbruket målt i kilo var lavt, men viste noe større variasjoner.

Fra 2016 til 2017 økte forbruket av antibakterielle midler til oppdrettsfisk fra 201 kilo til 612 kilo, mens antallet rapporterte behandlinger gikk noe ned, fra 189 til 178. Årsaken til at forbruket økte var seks enkeltforskrivninger i 2017, der rekvirert mengde var høyere enn noen forskrivning i 2016.

Det var ikke en økning i behandlinger mot bestemte sykdommer som ga økt forbruk, men at det i noen enkelt-anlegg ble behandlet mye større biomassen i 2017.

Det ble ikke rapportert noen behandling mot sykdommen yersiniose hos laksefisk i sjø i 2013-2015, mens det ble rapportert én behandling av matfisk laks både i 2016 og 2017, samt to behandlinger av stamfisk laks i 2017. Dette er derfor en utvikling en bør følge med på.

Både antall rapporterte behandlinger og forbruket av antibakterielle midler til rensefisk økte i studieperioden, noe som reflekterer økningen i produksjon av rensefisk.

Last ned rapporten

Her kan du lese mer og laste ned rapporten​​​​​​​

Del artikkel