Delta i internasjonal spørreundersøkelse om bruk av antibiotika til dyr

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet oppfordrer veterinærer, bønder, forskere, landbruksorganisasjoner og matindustrien til å delta i en internasjonal spørreundersøkelse, som skal brukes til å utvikle tiltak for å redusere forbruket av antibiotika til dyr.

- Norge bruker lite antibiotika til dyr i forhold til de fleste andre land. Derfor er det viktig å få med den norske situasjonen og de norske erfaringene i undersøkelsen. Vi oppfordrer veterinærer, bønder, matindustrien og organisasjoner som jobber med dyrehelse til å delta. Spørreskjemaet tar bare fem minutter å fylle ut, sier Anne Margrete Urdahl, seniorforsker ved Veterinærinstituttet.

Spørreundersøkelsen inngår i en arbeidspakke i EU-prosjektet EU-JAMRAI (Joint Action on Antimicrobial Resistance (AMR) and Healthcare-Associated Infections (HCAI)). Både organisasjoner og enkeltpersoner oppfordres til å delta.  

Klikk her for å gå til undersøkelsen >

Felles europeisk innsats mot antibiotikaresistens

EU-prosjektet EU-JAMRAI skal bidra til å implementere tiltak for å møte utfordringene med utvikling av antibiotikaresistens, samt helsetjenesteassosierte infeksjoner hos menneske. Eksempel på dette er implementering av retningslinjer for fornuftig bruk av antibiotika, samt forebygging av infeksjoner. 

Spørreundersøkelsen er del av en arbeidspakke som omhandler fornuftig bruk av antibiotika til dyr i Europa. Resultatene fra undersøkelsen skal brukes til å identifisere effektive tiltak for å redusere forbruket av antibiotika til dyr. Les mer om arbeidspakken >

-Dette kan være store nasjonale, offentlige tiltak, men også mindre tiltak som utføres av f.eks. veterinærer på en klinikk eller av en bonde i egen besetning. For at tiltakene skal bli gode og tilpasset ulike land og bransjer, så er det viktig at flest mulig deltar i undersøkelsen, sier Urdahl. 

Resultatene fra alle landene vil bli oppsummert under ett slik at alle svar vil forbli ikke-identifiserbare. Det er kun ett fåtall spørsmål slik at besvarelsen ikke trenger å ta mer enn fem minutter. 

Frist for å svare på spørreundersøkelsen er 16. mai 2018

Klikk her for å gå til undersøkelsen > 

EU-JAMRAI

EU-JAMRAI står for Joint Action on Antimicrobial Resistance (AMR) and Healthcare-Associated Infections (HCAI). Prosjektet finansieres via EUs 7. helseprogram. Prosjektet har 44 partnere fra 28 land. De norske partnerne er Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Veterinærinstituttet. Les mer om prosjektet >

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel