CWD-funn i Finland ligner ikke Nordfjella-typen

Denne saken er eldre enn to år

Finnish Food Safety Authority (Evira) har påvist skrantesjuke (Chronic Wasting Disease, CWD) hos en 15 år gammel elg i Kuhmo, nær grensen til Russland. Dette er første funn i Finland og EU. Videre analyser ved EU-referanselaboratorium, APHA, tyder på at det ikke dreier seg om den smittsomme CWD-typen som er utbredt i Nord-Amerika.

I Norge har man påvist skrantesjuke på 18 villrein i Nordfjella, som ligner på den Nord-Amerikanske typen. Samtidig er det funnet en annen type CWD på tre elg og en hjort, gjennom et omfattende prøvetakingsprogram rundt i landet. Disse fire skiller seg fra Nordfjella-tilfellene. De er alle eldre individer og sykdommen antas opptre sporadisk og muligens oppstå spontant. Den finske elgen viser likheter med funnene på elg i Norge.

– Funnet er helt som vi forventet når prøvetakingsprogrammene i Europa nå er i gang. Det er ingen grunn til å tro at dette har sammenheng med skrantesjuke i Nordfjella, sier seniorforsker Sylvie Benestad ved Veterinærinstituttet.

Her kan du lese en artikkel fra Veterinærinstituttet som omtaler to ulike typer CWD

Les også nyhet om første funn av skrantesjuke i Finland fra Evira

Del artikkel