Brobygging for forskningssamarbeid på Ås

Det var et fornøyd publikum som deltok på åpen dag 28. september ved Veterinærinstituttets seksjon for kjemi og toksinologi. Hensikten var å skape interesse for forskningssamarbeid og bygge grunnen for mer samarbeid på tvers mellom de ulike institusjonene.

Rundt 50 fagpersoner fra henholdsvis NIBIO, NOFIMA, STAMI (Statens Arbeidsmiljøinstitutt), NIVA, NMBU, AFRY og Bergman Diagnostika hadde møtt opp. De fremmøtte fikk korte foredrag fra flere av forskerne ved seksjonen og deretter omvisning gruppevis på labene tilknyttet seksjonen med tilhørende avansert utstyr. Dette var eksempelvis et massespektrometer som instituttet besitter som har veldig god oppløselighet og kan finne små forskjeller og påvise ørsmå mengder. En av maskinene kan faktisk "veie" eller registrere ett eneste atom!

–Interessen og oppmøtet var en god del mer enn forventet, forteller seksjonsleder Ida Skaar. Ved å bli bedre kjent med oss og hva laboratorier med tilhørende utstyr og ansatte der kan tilby, håper vi å bygge interesse for fremtidig tverrfaglig forskningssamarbeid, sier hun.

Tilbakemeldingene på en liten undersøkelse i etterkant og kommentarer i denne, viser at arrangementet innfridde forventninger veldig bra og var veldig aktuelt. 

Ida Skaar

Seksjonsleder / Seniorforsker
Vis telefonnummer
Send e-post

Del artikkel