Bare halvparten av infiserte anlegg utvikler CMS

Denne saken er eldre enn to år

Viruset PMCV som kan gi sykdommen kardiomyopatisyndrom (CMS – også kalt hjertesprekk) er mye mer utbredt enn fagmiljøene trodde tidligere. Samtidig utvikles sykdommen bare i halvparten av anleggene som har viruset.

Et treårig forskningsprosjekt ved Veterinærinstituttet har gitt ny kunnskap som vil påvirke håndteringen av CMS i tiden som kommer. Sluttrapporten fra prosjektet er nå klar - se lenke nederst.

CMS er en alvorlig hjertelidelse som rammer oppdrettslaks. For oppdrettsnæringen er dette nå det største sykdomsproblemet etter lakselus. Den rammer ofte stor fisk og har dermed stor økonomisk betydning. Minst 100 anlegg rammes årlig av sykdommen.

Tegn til smitte fra stamfisk

Fram til ganske nylig har oppfatningen vært at CMS ikke smitter fra stamfisk til avkom, men at smitten skjer i sjøen. Prosjektarbeidet har vist at man finner igjen viruset som forårsaker CMS i egg og yngel fra infisert stamfisk. I tillegg har månedlige prøvetakinger på 12 anlegg spredt over hele landet avslørt at smitte finnes kort tid etter sjøsetting.

Lang inkubasjonstid

Et annet funn er at smitten kan være i fisken opp til 13 måneder før sykdomsutbrudd. Det er lengre enn tidligere antatt. Det viser seg også at hvilket settefiskanlegg fisken kommer fra har stor betydning for om fisken utvikler sykdommen eller ikke. Det er foreløpig ikke konkludert om dette skyldes genetikk eller forhold i settefiskanleggene. Risikoen for å utvikle sykdom har imidlertid vist seg å være større for fisk satt ut om høsten enn for vårutsatt fisk. Selv etter den lange inkubasjonstiden, utvikler bare halvparten av anleggene CMS. Men mange flere anlegg enn tidligere antatt har altså PMCV-viruset som forårsaker sykdommen.

–Prosjektet har vært omfattende, med mange involverte parter fra næringen. Da er det godt å kunne legge frem en sluttrapport med mye ny kunnskap som betyr at vi må endre våre strategier for å bekjempe sykdommen. Vi håper og tror at den nye kunnskapen vil kunne bidra til å redusere utbredelsen av CMS, sier seniorforsker Britt Bang Jensen, ved Veterinærinstituttet. 

Sluttrapporten gir anbefalinger om hvordan oppdretterne kan begrense forekomsten av CMS. Det omfatter blant annet bedre kontroll over forekomsten av PMCV i settefiskanlegg, valg av stamfisk uten smitte og desinfeksjon av rogn og egg.

Studien er finansiert av FHF

Her kan du laste ned og lese mer om CMS-rapporten

Lenker til publiserte artikler fra prosjektet:

Del artikkel