Avlusning kobles til utbrudd av pasteurellose hos oppdrettslaks

Termisk avlusning og avlusning ved børsting/spyling kan statistisk kobles til en tydelig økt risiko for utbrudd av pasteurellose. Det er ikke tilfelle for avlusning med ferskvann.

Resultatene fremgår av analyser utført ved Veterinærinstituttet. Tilgjengelige avlusningsdata er benyttet til å undersøke sammenhengen mellom ulike avlusningsmetoder og påfølgende utbrudd av pasteurellose hos laks.

Pasteurellose, en bakteriesykdom som rammer oppdrettslaks, har vært et økende problem de siste årene i produksjonsområdene 2-5. Veterinærinstituttet leder et omfattende prosjekt finansiert av FHF for å forstå mer og bidra til å håndtere problemet.

– Laboratorieforsøk har tidligere indikert at bakterien verken er spesielt smittsom eller veldig sykdomsfremkallende. Sammenhengen mellom lusebehandlinger og påvisning av Pasteurella styrker våre antagelser om at ytre faktorer som stress påvirker spredningen av bakterien og utvikling av sykdommen, sier seniorforsker og prosjektleder, Duncan Colquhoun.

Dette epidemiologiske studiet kombinerte offisielle avlusningsdata med Veterinærinstituttets diagnostiske data fra 2018 til 2022 samt diagnostiske data fra private laboratorier fra 2021 og 2022, samlet for Fiskehelserapporten og godkjent til bruk i dette studiet.

Ikke-medikamentell avlusning settes i sammenheng med utbrudd av pasteurellose

Resultatene viste at dersom det var gjennomført en termisk avlusning, økte det oddsen for påvisning av Pasteurella den påfølgende måneden med 177 prosent, mens oddsen økte med 164 prosent ved behandling med børsting/spyling måneden før. En odds er sannsynligheten for at en gitt hendelse skal inntreffe i forhold til sannsynligheten for at den ikke skal inntreffe.

Lusebehandling med ferskvann økte oddsen med 17 prosent, som ikke var en signifikant økning.

– I analysene tok vi hensyn til årseffekter, sesongmessighet, forskjeller mellom produksjonsområder og laksestørrelse. Det er likevel viktig å understreke at korrelasjonene ikke nødvendigvis reflekterer årsakssammenhenger. Resultatene må derfor regnes som foreløpige, som bør etterprøves etter hvert som flere data blir tilgjengelige, sier seniorforsker Leif Christian Stige. 

Lite smittsom i laboratorieforsøk

I det samme forskningsprosjektet er det tidligere gjort laboratorieforsøk som viser at Pasteurella-bakterien i utgangspunktet er ganske lite smittsom. Forsøkene viste at dødeligheten hos injisert fisk økte med dose, og at antall bakterier som skal til for å gi betydelig dødelighet er ganske stor. Infeksjonen smittet ikke videre til naiv fisk i noe særlig grad.

Om prosjektet

Pasteurellose var i 2022 blant de 10 viktigste problemene for laks i matfiskfasen nasjonalt, tross sykdommens begrensede geografiske utbredelse. Prosjektet Pasteurellose hos norsk laks, ledet av Veterinærinstituttet er finansiert av FHF og jobber med å etablere smittemodeller for testing av fremtidige vaksiner, samt å dokumentere bakteriens biofysiske egenskaper, effekt av relevante biosikkerhetstiltak, overlevelsesevne i miljø, og sprednings- og infeksjonsdynamikk.

 

Del artikkel