Rapport om risikovurdering av sykdomsspredning med brønnbåter i Norge

Denne saken er eldre enn to år

Brønnbåter kan i teorien bidra til spredning av sykdommer i norsk havbruk og akvakulturnæring. Feltet er komplekst og mistanker kan derfor sjeldent bekreftes eller avkreftes. Rapporten som Veterinærinstituttet nå har publisert inneholder data av betydning for å utføre en risikovurdering.

Informasjonen i rapporten vil i neste omgang brukes til å vurdere i hvilken grad smittespredning med brønnbåt i norsk akvakultur kan oppstå, hvilke punkter som fører til størst risiko, og hvordan risikoen kan reduseres mest effektivt.

Les rapporten her.

Del artikkel