Fotråte hos villrein påvist i tre nye villreinområder

Denne saken er eldre enn to år

Fotråte hos villrein ble påvist for første gang i Rondane høsten 2007. Siden er sjukdommen påvist i villreinområdene Nordfjella og Forollhogna, og høsten 2015 også i Snøhetta, Knutshø og Hardangervidda. Fotråte synes å være et økende helseproblem, og en viktig årsak til halthet hos villrein.

Fotråte hos rein skyldes infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum. Bakterien forårsaker en smertefull betennelse i reinens føtter, og dyrene blir svært halte. En rein som er angrepet på mer enn én fot, vil trolig raskt bukke under, og enkelte dyr kan dø av blodforgiftning. Sjukdommen oppdages gjerne når villreinjakta starter om høsten.

Forekomst
Det første, identifiserte utbruddet av fotråte opptrådte i Rondane Sør i 2007. Veterinærinstituttet påviste sjukdommen på 20 dyr som vi mottak prøvemateriale fra, og anslagsvis 2-3 % av dyrene i populasjonen var sjuke. Siden 2007 har vi påvist årlige tilfeller av fotråte i Rondane. Fotråte er også påvist i villreinområdene Nordfjella (2011) og Forollhogna (2014), samt i den viltlevende reinsdyrbestanden i Rendalen (2013).

Høsten 2015 påviste vi fotråte i tre nye villreinområder: Snøhetta, Knutshø og Hardangervidda. Omfanget av sjuke dyr i de enkelte områdene er vanskelig å vurdere. Ofte får vi informasjon om sannsynlig fotråte fra jegere etter at jakta er over, uten at det har blitt tatt ut materiale for laboratorieundersøkelse. På bakgrunn av antall henvendelser og mengden innsendt materiale for laboratorieundersøkelse, synes sjukdommen å ha hatt størst utbredelse i Knutshø.

Fotråte synes, i alle fall enkelte år, å være et betydelig helseproblem i mange av villreinområdene våre. De mange påvisningene de siste årene avspeiler trolig både at fotråte er et økende sjukdomsproblem hos villrein, og økt kunnskap (informasjon) om denne sjukdommen hos villreinforvaltningen og jegere.

Videre arbeid
Villreinen er en viktig dyreart innafor Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP), som Veterinærinstituttet driver på vegne av Miljødirektoratet. Vi vil fortsette overvåkingen av fotråte i villreinpopulasjonene, og ønsker innsending av bein fra halte dyr som avlives under jakt, og ellers i året. Vi er også interessert i å få tilsendt bilder fra slike dyr.

Her finner du faktainformasjon om fotråte hos villrein

Del artikkel