Fotråte hos villrein i Setesdal-Ryfylke

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har påvist fotråte hos ei forkommen villreinsimle som ble avlivet av Statens naturoppsyn i Setesdal-Ryfylke villreinområde i januar i 2016. Dette er første påvisningen av fotråte i denne villreinpopulasjonen.  

-Veterinærinstituttet undersøkte to av simlas føtter og på begge påviste vi dyptgående betennelse som gikk helt inn i tå-knoklene, sier forsker Kjell Handeland som gjennomførte undersøkelsen.

-Tilstanden var trolig svært smertefull og dyret hadde store problemer med å bevege seg. Reinsdyr som er angrepet av alvorlig fotråte, vil ha små muligheter for å overleve vinteren i fjellet og av dyrevelferdsgrunner er det riktig å avlive slike dyr. Alternativet er at dyret dør av avmagring eller blir tatt av rovdyr, sier Handeland.

En kjent sjukdom hos villrein
Fotråte hos rein skyldes infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum. Bakterien forårsaker en smertefull betennelse i reinens føtter og dyrene blir svært halte. Sjukdommen oppdages gjerne når villreinjakta starter om høsten.

Det første, identifiserte utbruddet av fotråte hos villrein opptrådte i Rondane Sør høsten 2007, hvor anslagsvis 2-3 % av dyrene var angrepet. Siden 2007 har Veterinærinstituttet påvist sjukdommen i Rondane Nord, og i villreinområdene Nordfjella, Forollhogna, Knutshø, Snøhetta og Hardangervidda, samt i den viltlevende reinsdyrbestanden i Rendalen. Det påviste tilfellet i Setesdal-Ryfylke representerer dermed det åttende området hvor sjukdommen nå er påvist.

Omfanget av sjuke dyr i de enkelte områdene er vanskelig å vurdere, sier Handeland. Ofte får vi informasjon om sannsynlig fotråte fra jegere etter at jakta er over, uten at det er tatt ut materiale for laboratorieundersøkelse.

Fotråte synes, i alle fall enkelte år, å være et betydelig helseproblem i flere av villreinområdene våre. De mange påvisningene de siste årene avspeiler trolig både at fotråte er et økende sjukdomsproblem hos villrein, og at villreinforvaltningen og jegere har fått økt kunnskap (informasjon) om denne sjukdommen.

Videre overvåking
Villreinen er en viktig dyreart innen Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP), som Veterinærinstituttet driver på vegne av Miljødirektoratet. Vi fortsetter overvåkingen av fotråte i villreinpopulasjonene og ønsker innsending av bein fra halte dyr som både felles under jakt og avlives gjennom resten av året, avslutter Handeland.

Her finner du faktainformasjon om fotråte hos villrein

Del artikkel