Årets første tilfelle av harepest på hare bekreftet i Aremark kommune

En hare i Aremark kommune i Indre Østfold har fått påvist harepest. Påvisningen er tidligere på året enn forventet. Veterinærinstituttet minner om at det er viktig å ta forholdsregler dersom man kommer borti syke og døde harer for å unngå smitte.

Hare i eng av lyng. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Veterinærinstituttet minner om at det er viktig å ta forholdsregler dersom man kommer borti syke og døde harer for å unngå smitte. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Haren ble observert da den sjanglet og gjemte seg, noe som ikke er normal adferd for dyret. Dagen etter ble den funnet død, og ble deretter sendt inn for obduksjon og harepestundersøkelse ved Veterinærinstituttet på Ås. Fagansvarlig for vilthelse ved Veterinærinstituttet Malin Rokseth Reiten minner om at det er viktig at man ikke tar på syke eller døde harer. Hun viser til rådene fra Folkehelseinstituttet.

– Påvisning av harepest, eller tularemi, hos hare gir grunn til å være på vakt mot sykdommen, og er et varsel om at bakterien finnes i området. Påvisningen i Aremark er noe tidligere enn hva vi vanligvis forventer. Det er likevel litt for tidlig å si noe om hvordan harepestsesongen blir, sier hun.

- Harepest kan også smitte til mennesker og forårsake sykdom. Mennesker som skal håndtere harer må gjøre dette forsvarlig og ta forholdsregler for å forhindre smitte. Man bør unngå å drikke vann fra bekker eller andre usikre vannkilder i områder hvor sykdommen er påvist, understreker hun.

Kan fremstå friske

Harepest, også kalt tularemi, er en alvorlig sykdom som kan forårsake død hos hare. Sykdommen skyldes infeksjon med bakterien Francisella tularensis. Harepest forekommer årlig og over store deler av landet, men oftest i Sør- og Øst-Norge. De fleste tilfellene forekommer på sensommeren og høsten, men kan av og til dukke opp tidligere. Det er forventet å se årlig variasjon i antall tilfeller med tularemi, noe som særlig settes i sammenheng med variasjoner i gnagerbestanden, men som også kan skyldes andre miljøfaktorer. Harepestsesongen er vanligvis over når frosten kommer.

- En smittet hare blir svært syk og dør vanligvis etter noen få dager. Vi har mindre kunnskap om hvor sykdomsfremkallende denne bakterien er hos smågnagere og enkelte arter fungerer mest sannsynlig bare som smittereservoar, sier Rokseth Reiten.

- Haren er normal lett på fot og typisk for syke harer er at de kan virke slappere enn normalt og dermed løpe saktere. Syke harer kan virke mindre redde for mennesker eller andre dyr. Likevel, rett etter de blir smittet kan de virke friske, forklarer hun. Les mer om harepest hos dyr på vetinst.no.

På denne siden kan du også finne kart og liste over påvisningene som er gjort i Norge.

Ved mistanke om harepest, kan du kontakte det lokale Mattilsynet, som kan gi råd om hvordan dyret skal håndteres videre.  Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå. Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet avgjøre om haren skal sendes til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

Les mer om harepest hos menneske på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Del artikkel