Hundeeiere oppfordres til å undersøke dyrene sine for lus

Denne saken er eldre enn to år

Det er oppdaget lus hos rev på Svalbard. Veterinærinstituttet oppfordrer hundeiere hvor dyrene har hatt kontakt med rev om å sjekke dem for parasitten.

-Vi anbefaler at eierne gjør dette en til to ganger i uka. I tillegg bør også andre hundeeiere på Svalbard og på fastlands-Norge sjekke hundene sine for lus, sier veterinær og parasittolog Rebecca Davidson. 

Hvor smitten har kommet fra er foreløpig ukjent. Det er også usikkert om lusa som er funnet hos rev kan smitte fra rev til hund.

-Årsaken er at vi ikke vet om lusearten som er funnet hos revene er den samme som finnes hos hund. For å kunne avgjøre dette er vi avhengige av at hundeeiere sender inn lusene de finner til oss i Veterinærinstituttet. 

Kan ha smittet kanadiske rever

Det har også tidligere vært påvist lus hos rev på Svalbard (2020). Veterinærinstituttet samarbeider med Norsk Polarinstitutt, University of Saskatoon og University of Manitoba for å finne ut opphavet til lusene hos rev på Svalbard.

-Foreløpige undersøkelser tyder på at lusene hos rev på Svalbard har slektskap (genetisk likhet) med lus hos fjellrev fra Canada, forklarer parasittolog Davidson

Samtidig viser undersøkelsene at lusene utseendemessig er lik lus fra kanadiske hunder. Det er derfor mulig at lusene som er påvist i Canada er kommet fra Svalbard, og opprinnelsen er hundelus fra Europa.

-Vi undersøker i disse dager lus fra fjellrev fra Svalbard og Canada og fra kanadiske hunder. Vi ønsker gjerne å få lus fra hund fra Norge til sammenligning både for å undersøke genetisk likhet og om lusene utseendemessig ligner på hverandre.

Smitter gjennom kroppskontakt

Det er påvist tre typer lus som kan smitte hunder. To av dem, blodlus (Linognathus setosus) og pelslus (Trichodectes canis), er påvist i Norge. Begge typer lus er tidligere beskrevet hos rev. Parasittene sitter gjerne på brystet, rundt øyne og ører.

-Ved kraftige angrep kan man finne lus over hele kroppen. Hunden kan bli smittet gjennom direkte kroppskontakt, forteller veterinær og forsker ved Veterinærinstituttet, Michaela Falk.

De voksne lusene blir omtrentlig 1,5 - 2 mm lange og kan legge hundrevis av egg. Pelslus er brungule i fargen mens blodlus ofte er mer brungrå. Eggene festes til hårene og restene vil sitte klistret til hårene også etter at lusene har klekket.

-Har hunden mye lus, kan du se de krype rundt i pelsen. Ved normal eller lav forekomst kan lusene være vanskelige å oppdage.

Smittede hunder

Hunn-lus legger eggene i pelsen tett inntil huden. Antall egg som hunn-lusa legger varierer mellom lusetypene. Det er også forskjell på tiden det tar før eggene klekkes  

- Hunder som er smittet vil klø seg mye. Det kan føre til skader i pels, sårdannelse og betennelser i huden. Hunden kan også oppleve hårtap.  

Voksne hunder som er smittet plages vanligvis ikke av pelslus, mens valper og dyr med redusert immunforsvar er mer utsatt.

Lus er ikke alltid like lett å oppdage. Man må lete etter egg som er klistret fast til hårene eller se etter voksen lus som kravler rundt i bunnen av hårlaget. Det er mulig å bruke en lusekam med hunder som har kort nok pels.

Innsending av lus

Ta kontakt med veterinær Rebecca Davidson om du ønsker å sende inn lus fra hund. Send kun inn lus etter avtale. Du vil få tilsendt en digital innsendingslapp som brukes ved innsending. 

Dette gjelder både for Svalbard og fastlands-Norge.  

E-post: rebecca.davidson@vetinst.no

Les mer om funnet av pelslus hos rev på Norsk Polarinstitutt sine nettsider.

Les nyhetssak fra Sysselmannen på Svalbard.

Denne meldingen var opprinnelig publisert 26.01.2022.
 

Del artikkel