Framleis viktig med prøvetaking for å kartleggja skrantesjuke blant hjortedyr i Noreg

I 2023 vart 14 218 hjortedyr testa for skrantesjuke. Veterinærinstituttet drifter overvåkingsprogrammet for sykdommen, på oppdrag frå Mattilsynet.

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease – CWD) vart påvist i Noreg våren 2016, og sidan då er det brukt mykje ressursar på kartlegging.

- Målet er å kartleggja førekomst og geografisk utbreiing av klassisk og sporadisk skrantesjuke. Dette er nødvendig for at forvaltninga skal kunna setja i verk gode tiltak for å avgrensa eller nedkjempa denne sjukdommen, seier seniorforskar og CWD-koordinator ved Veterinærinstituttet Jørn Våge.

- Den omfattande overvakinga gjer at me no med rimeleg tryggleik veit at CWD ikkje er utbreidd med høg førekomst blant hjortedyr i Noreg, samtidig som det er høgst sannsynleg at smitta dyr finst på Hardangervidda. Framleis er prøvetaking er heilt avgjerande for å kartleggja eventuelt låg førekomst av sjukdommen, fortel han.

I overvakingsprogrammet for skrantesjuke (CWD) i 2023 kjem det fram at totalt i perioden 2016-2023 er klassisk CWD påvist hos 21 villrein og atypisk/sporadisk CWD er påvist hos 12 elgar og tre hjortar.

Les heile rapporten her

Les meir om CWD her

Del artikkel