10 forskningsprosjekter innvilget

Veterinærinstituttet har fått innvilget midler fra Forskningsrådet til 10 forskningsprosjekter i 2019. I tillegg deltar vi på flere prosjekter ledet av andre institusjoner.

Veterinærinstituttet fikk innvilget prosjekter for en total budsjettramme på over 47,6 millioner kroner i år.

- Vi er svært fornøyd med dette resultatet. Dette demonstrerer høyt engasjement hos våre forskere, som har jobbet hardt for å utvikle gode konsepter og for å bygge opp enda tettere samarbeid med samarbeidspartnere. Prosjektene vi har fått innvilget viser også den faglige bredden av Veterinærinstituttets vitenskapelige aktiviteter, sier Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalt samarbeid ved Veterinærinstituttet.

Oversikt over de innvilgede prosjektene

Titlene på prosjektet er listet på arbeidsspråket for prosjektet.

 • BEDREHELSE
  One Health initiative to prevent resistence emergence
  Ansvarlig forsker: Ida Skaar
 • BIONÆR
  Innovative cereal processing methods to produce mycotoxin-safe bread
  Ansvarlig forsker: Hege Divon
 • FRIPO
  • Endothelial programs that activate or blunt antiviral responses
   Ansvarlig forsker: Johanna Hol Fosse
  • REDFLAG: salmonid red blood cells as sensors of stress and infection
   Ansvarlig forsker: Maria Dale
 • FFL/JA
  • Norwegian Airways – Bedre bærekraft og velferd i norsk storfeproduksjon ved reduksjon av respirasjonssjukdom og bruk av antimikrobielle midler.
   Ansvarlig forsker: Thea Klem
  • Parasitter på hjernen - et klimaproblem for rein
   Ansvarlig forsker: Rebecca Davidson
  • Sykdomsfremkallende sopper i norske fjøs, er de resistente mot   soppmidler?
   Ansvarlig forsker: Ida Skaar
  • Occurrence and diversity of fungal endophytes in Norwegian grasses
   Ansvarlig forsker: Hege Divon
 • HAVBRUK
  • Immune responses and survival in Salmon Gill Pox virus disease: IMMUNOPOX
   Ansvarlig forsker: Mona Gjessing
 • FORSTERK
  Farm biosecurity and Risk-based Assessment tools for health Management of Norwegian salmon farming (FRAMNOR)
  Ansvarlig forsker: Saraya Tavornpanich

Del artikkel