Ingen merkbar økning av uønskede smittestoff etter økt import av grovfôr

Tørkesommeren 2018 gav mangel på grovfôr og gjorde det nødvendig å importere grovfôr fra andre land. Slik innførsel er forbundet med risiko for å få inn uønskede smittestoffer som kan gjøre dyr og mennesker syke. Overvåkning av et utvalg av smittestoff viser imidlertid ingen merkbar økning av slike smittestoff.

Etter den tørreste sommeren på over 70 år, ble det høsten 2018 importert grovfôr til Norge. Innførsel av ubehandlet grovfôr kan øke sannsynligheten for å få inn uønskede smittestoffer, og det ble derfor iverksatt et overvåkingsprogram i 2019 for å kartlegge forekomst hos drøvtyggere av enkelte smittestoffer som ikke er vanlig forekommende i Norge.

Uttak av tankmelkprøver fra storfe ble gjennomført på våren og på høsten 2019.

Det ble undersøkt for antistoffer mot Coxiella burnetii i tankmelkprøver fra 1977 storfe- og 187 geitebesetninger, samt i serumprøver fra 808 sauebesetninger.

Bakterien Coxiella burnetii er årsaken til Q -feber som kan gi sykdom hos drøvtyggere, men også mennesker og kjæledyr.

Tankmelkprøver fra storfebesetninger ble også undersøkt for antistoffer mot Salmonella spp. (3008 besetninger), Mycoplasma bovis (1172 besetninger) og Neospora caninum (2954 besetninger).

Salmonella spp kan føre til sykdom hos både dyr og mennesker. Salmonellose er en B-sykdom. Infeksjon med M. bovis kan gi opphav til flere typer sykdom. De vanligste sykdomsformene hos kalv er.  Både kalv og voksne dyr kan få leddbetennelse. Hos kyr er kronisk jurbetennelse vanlig. Neospora caninum er en encellet parasitt som forårsaker abort hos storfe i store deler av verden.

I tillegg ble enkeltspeneprøver fra kyr (2136 besetninger) og geit (77 besetninger) undersøkt for forekomst av meticillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA). Slike Meticillinresistente stafylokokker er resistente mot viktige grupper antibakterielle midler, og kan forårsake infeksjoner hos dyr og mennesker.

Alle prøvene ble konkludert som negative for antistoffer mot C. burnetii), M. bovis og for MRSA.

Av tankmelkprøver tatt om våren, var 17 (0,9 %) storfebesetninger positive for antistoffer mot Salmonella spp., og av prøver tatt om høsten, var 34 (1,2 %) besetninger positive.

For N. caninum var tankmelkprøver fra ti (0,5 %) besetninger positive for antistoffer ved våruttaket, og prøver fra fem (0,2 %) besetninger positive ved høstuttaket.

Resultatene tyder derfor på at disse smittestoffene hos storfe og småfe ikke har blitt introdusert i merkbar grad til Norge etter den økte grovfôrimporten i 2018.

Les rapporten

Del artikkel