Seminar om muggsopp og soppgifter i et Én helse-perspektiv

Visste du at det som er mest skadelig ved soppene i råtten nedfallsfrukt eller muggent brød er usynlig for oss? Hva skjuler seg for eksempel i havregrøten? Flere sopparter produserer giftstoffer. Mye forskning foregår i kulissene for å sikre at maten vi spiser skal være trygg. Veterinærinstituttet inviterer deg til å høre mer om denne forskningen i FUNtox-seminaret om muggsopp og soppgifter i fellesauditoriet på Adamstuen tirsdag 13. november 2018.   


Seminaret tar for seg følgende tre temaer:

  • Deoxynivalenol (DON) «på hjernen»
  • Giftstoffer i korn – på nært hold
  • Muggsopp og soppgifter i mat, miljø og helse
    Detaljert program kommer senere.

→ Meld deg på FUNtox-seminaret

Seminaret er gratis, men av hensyn til servering må vi be om påmelding innen 1. november.


Kan forårsake stor skade og true mattryggheten

Overalt rundt oss finnes det muggsopp, og de har en viktig plass som nedbrytere i naturen. Enkelte sopper er skadegjørere, direkte på planter, dyr eller mennesker, og noen har evnen til å produsere en mengde forskjellige giftstoffer. Hvis disse giftstoffene havner i mat og fôr kan de forårsake stor skade. Å forstå hvilke giftstoffer som finnes, hvor mye vi får i oss og hva de gjør med oss er derfor viktig for å sikre at maten vi spiser er trygg. Dette har Veterinærinstituttet og FUNtox-gruppen forsket på i en årrekke.

Med et våtere og varmere klima får soppene optimale vekstforhold. De soppene som truer mattryggheten mest i Norge hører til soppslekten Fusarium. Soppene vokser i kornet og produserer giftstoffer som vi finner igjen i de ferdige matvarene. Noen få av soppgiftene er under konstant overvåkning etablert fra EU, men mange av giftstoffene vet vi lite eller ingenting om. Ofte forekommer giftene også i kombinasjoner med hverandre som gjør det enda vanskeligere å forutse giftigheten. De akutte virkningene av store doser soppgift kan være lette å se, men hva med de kronisk lave dosene som hver enkelt av oss utsettes for i det daglige?

Dette og mye mer skal FUNtox-gruppen fortelle om i dette seminaret som markerer slutten på fem års strategisk satsing på området.

Hvor
Ullevålsveien 76, 0454 Oslo
Når
13. november 2018, kl. 10.00 - 13.00