Unni Grimholt

Seniorforsker, Forskning fiskehelse

Fagområder
Fôrtrygghet, Immunologi, Molekylærbiologi
Mobilnr
+47 90824112
E-post
Unni.Grimholt@vetinst.no

Eksterne profiler

Orcid

Forskningsprosjekter

TarGet - New targeting vaccines for sustainable aquaculture

Sykdomsutbrudd utgjør en av de største truslene mot fortsatt vekst innenfor oppdrettsnæringen. I dette prosjektet skal vi utvikle en fleksibel fiskevaksineplattform (TarGet) hvor vaksiner kan skreddersys for ulike virussykdommer og fiskeslag.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Fiskehelse, Immunologi, Vaksinologi, Virologi