Unni Grimholt

Seniorforsker, Forskning fiskehelse

Fagområder
Algetoksiner, Fiskehelse, Fiskevelferd, Fôrtrygghet, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi
Mobilnr
+47 92661039
Tlf
+47 90824112
E-post
unni.grimholt@vetinst.no

Generell genetikk med erfaring fra immungenetikk med spesielt fokus på antigen presentasjon i teleoster.

Faglig bakgrunn

Cand.Scient., Avd. Generell Genetikk, UiO, 1988
Dr.Scient., Seksjon for Genetikk, NVH, 1994

Forskningsprosjekter

TarGet - New targeting vaccines for sustainable aquaculture

Sykdomsutbrudd utgjør en av de største truslene mot fortsatt vekst innenfor oppdrettsnæringen. I dette prosjektet skal vi utvikle en fleksibel fiskevaksineplattform (TarGet) hvor vaksiner kan skreddersys for ulike virussykdommer og fiskeslag.

Prosjektperiode
2015 - 2018
Område
Fiskehelse, Immunologi, Vaksinologi, Virologi