Hårløs elg GPS-merket i Finnmark

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet (VI), med god hjelp fra lokale mannskaper, bedøvet sist fredag en hårløs elgku og merket den med GPS-sender i Neiden i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Flere hårløse elg er observert på Østlandet i løpet av vinteren 2014/15, men dette er den første hårløse elgen som er rapportert fra Finnmark med omfattende håravfall på vinterstid.

Den hårløse elgkua har gjennom vinteren blitt hyppig observert av lokalbefolkningen i Neiden og det har vært et stort lokalt engasjement for å finne årsaken til håravfallet. Omfattende håravfall er kritisk for elgen i vinterkulda og er et dyrevelferdsmessig problem.

Elgkua i Neiden har omfattende håravfall på ryggen, krysset og beina. De nakne hudområdene er dekket av tykke, tørre skorper og er skarpt avgrenset mot normal pels. Håravfallet hos en rekke elg på Østlandet vinteren 2014/2015 har variert fra enkelte flekker med bar hud til praktisk talt nakne dyr. Det er imidlertid uklart om det er noen årsakssammenheng mellom håravfallet hos elg på Østlandet og den hårløse elgkua i Neiden.

Fredag 10. april 2015 ble den hårløse elgkua bedøvet med bedøvelsesgevær og merket med GPS-halsbånd og øremerker. Prøver av blod, hud og hår ble tatt ut og sendt til Veterinærinstituttet for analyser.  Viltforskerne på VI jobber med å kartlegge mulige årsaker til at elgen mister pelsen på vinteren. God hjelp fra Sør-Varanger kommune og lokale mannskaper var avgjørende for at merkingen ble vellykket.

Ved hjelp av elgens eksakte GPS-posisjon skal lokale kontaktpersoner i Neiden oppsøke elgen jevnlig og rapportere til Veterinærinstituttet. Dermed kan forskerne følge elgens pelsutvikling og kroppskondisjon over en lengre periode.

VI oppfordrer lokalbefolkningen om å melde fra om observasjoner av hårløse elger i Finnmark på vinterstid. Publikum kan om noen dager følge den hårløse elgens bevegelser, riktignok med 14 dagers forsinkelse, ved å registrere en profil på nettsiden www.dyreposisjoner.no, deretter velge prosjekt «Hårløs elg» og individnummer «HOP-5922».

Veterinærinstituttet oppfordrer elgjegere til å «frede» den GPS-merkede elgkua i Neiden under elgjakta høsten 2015 og ber om forståelse for den viktige kunnskapen som skaffes fra denne elgen.

På www.dyreposisjoner.no kan du om kort tid se hvor elgen ferdes.

Del artikkel