Foreløpig risikovurdering av innførsel av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjeland

Etter å ha vurdert smitterisiko, anbefaler Veterinærinstituttet å importere grovfôr fra Sverige og Finland. Samtidig fraråder Veterinærinstituttet import fra land med afrikansk svinepest.

Det viser en foreløpig risikovurdering av innførsel av høy, halm og annet grovfôr fra EU og tredjeland som Veterinærinstituttet har gjort på oppdrag for Mattilsynet.