Faglige vurderinger og høringssvar

Her finner du en oversikt over faglige vurderinger og høringssvar utarbeidet av Veterinærinstituttet til ulike instanser. 

Ved å klikke på lenken i høringssvar vil du laste ned dokumentet til egen enhet. 

2022

Høringssvar om styringsdokument for "Landbruk for utvikling"

4. november 2022 - Landbruks- og matdepartementet

Faglig vurdering: Skrantesjuke (CWD) forekomst på Hardangervidda etter jakt 2022

25. oktober 2022 - Veterinærinstituttet

Høringssvar: Innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd fra Veterinærinstituttet

31. august 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd fra Veterinærinstituttet

31. august 2022 - Landbruks- og matdepartementet

Faglig vurdering: Vurdering av Driva aquaculture as sine planer for smittekontroll i forbindelse med landbasert oppdrett

1. juli 2022 - Driva aquaculture as

Høringssvar: Reviderte bestemmelser om tilbaketrekking av akvakulturlokaliteter ved passivitet

21. januar 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til forskrift om kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2021/2022

21. januar 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til akvakultur med laksefisk til miljøteknologiformål

14. januar 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

2021

Svarbrev: Kunnskapsstøtte i forbindelse med sykdomstilfellet VNN i region Sør og Vest

16. desember 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. havbruk til havs

8. desember 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Kunnskapsstøtte i forbindelse med sykdomstilfellet VNN i region Sør og Vest

3. desember 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Forslag til overvåkingsprogram for i Drammensvassdraget ovenfor Døvikfoss

2. desember 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endring av mal for kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA)

8. november 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag om prøveordning for rullerende MTB

25. oktober 2021 - Nærings- og fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag om endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gjesdal, Sandnes og Strand kommuner, Rogaland

25. oktober 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til forskrift om endring av kontrollområdeforskrift for infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Gildeskål, Bodø, Beiarn kommuner, Nordland

25. oktober 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag om endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag

25. oktober 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Strand, Randaberg, Kvitsøy, Bokn, Tysvær og Hjelmeland kommuner, Rogaland

25. oktober 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. vurdering av søknad fra SalMar Ocean

12. oktober 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling om vurdering av smitterisikoen ved videre produksjon av ILA-vaksinerte fisk etter påvisning av ILA

23. juli 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. listeføring av Pasteurellose

21. juni 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: GJ/Bestilling 17, vedr. friskmelding Buåa

21. juni 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: GJ/Bestilling 16, vedr. endring av gjeldende kontrollområdeforskrift for krepsepest i Eidskog kommune

21. juni 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Myndighetenes håndtering av koronapandemien

17. juni 2021 - Justis- og beredskapsdepartementet

Høringssvar: Forslag til forskrift om endring av kontrollområdeforskrift for infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner, Troms og Finnmark

11. juni 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Anmodning om kommentar til uttalelse fra Forsøksdyrkomitéen

4. juni 2021 - Nærings- og fiskeridepartementet

Behov for økt resistensovervåkning av lakselus mot ferskvann i 2021

16. april 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Forslag til endringer i akvakulturregelverket

30. mars 2021 - Fiskeridirektoratet

Høringssvar: Forslag til endring i produksjonsområdeforskriften

5. mars 2021 - Nærings- og fiskeridepartementet

Svarbrev: Bestilling vedrørende krav om karantene for brønnbåter og servicebåter ved overgang mellom visse typer oppdrag

28. februar 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Svar på Mattilsynets bestilling vedr. spørsmål angående biosikkerhet i RAS-anlegg

23. februar 2021 - Mattilsynet

Høringssvar: Fremtidig forvaltning av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Norge

5. februar 2021 - Mattilsynet

Svarbrev: Bestilling av kunnskapsstøtte ad. «Oppdatering av sykdomsstatus i Norge-fiskehelse»

2. februar 2021 - Mattilsynet

Rapport: Risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett

15. januar 2021 - Mattilsynet