Faglige vurderinger og høringssvar

Her finner du en oversikt over faglige vurderinger og høringssvar utarbeidet av Veterinærinstituttet til ulike instanser. 

Ved å klikke på lenken i høringssvar vil du laste ned dokumentet til egen enhet. 

2023

Svarbrev: Vurdering av forslag til kriterier for liseføring av sykdommer i kategori G

2022

Høringssvar: Endring av dyrehelseforskriften om mottagelige arter for akvatiske sykdommer

19. desember 2022 - Mattilsynet

Svarbrev: Kunnskapsstøtte ifb. søknad om etablering av akvakulturvirksomhet

25. november 2022 - Mattilsynet

Svarbrev: Spørsmål om avlusingseffekt og behandlingshyppighet

1. november 2022 - Mattilsynet

Høringssvar: Styringsdokument for "Landbruk for utvikling"

4. november 2022 - Landbruks- og matdepartementet

Svarbrev: Vertikal overføring av ILA-virus

31. oktober 2022 - Mattilsynet

Underliggende dokumentasjon til vurdering av smittestatus i Skibotnregionen, Troms og Finnmark

31. oktober 2022 - Mattilsynet

Faglig vurdering: Skrantesjuke (CWD) forekomst på Hardangervidda etter jakt 2022

25. oktober 2022 - Veterinærinstituttet

Svarbrev: Bestilling av kunnskapsstøtte vedr. innførsel av isblokker fra Finland

10. oktober 2022 - Mattilsynet

Høringssvar: Innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd fra Veterinærinstituttet NFD

31. august 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Innspill til ny stortingsmelding om dyrevelferd fra Veterinærinstituttet LMD

31. august 2022 - Landbruks- og matdepartementet

Kunnskapsstøtte: Innspill om ferskvannsbehandling av lakselus og innrapporteringsskjema for lakselus

8. august 2022 - Mattilsynet

Faglig vurdering: Vurdering av Driva Aquaculture AS sine planer for smittekontroll i forbindelse med landbasert oppdrett

Oppdatert med addendum 28.03.2023

1. juli 2022 - Driva Aquaculture AS

Høringssvar: Etablering av et tillatelsesregime for havbruk til havs og endringer i yttergrensene i produksjonsområdeforskriften

29. april 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til forskrift om auksjon av tillatelser til lakseoppdrett 2022

28. mars 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til endring av forskrift om dyrehelseforskriftens regler for akvatiske dyr, og forslag til endring i etableringsforskriften og akvakulturdriftforskriften

23. mars 2022 - Mattilsynet

Høringssvar: Forskrift om utøvelse av hvalfangst

2. mars 2022 - Fiskeridirektoratet

Høringssvar: Reviderte bestemmelser om tilbaketrekking av akvakulturlokaliteter ved passivitet

21. januar 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag til forskrift om kapasitetsjusteringer i norsk lakse- og ørretoppdrett i 2021/2022

21. januar 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet

Høringssvar: Forslag om etablering av en ny ordning for tildeling av tillatelser til akvakultur med laksefisk til miljøteknologiformål

14. januar 2022 - Nærings- og Fiskeridepartementet