Prisinformasjon:

Pris: 1050 NOK ekskl. mva.
Pris per prøve ved innsendelse av 10 eller flere prøver. Ved færre enn 10 prøver kommer et tillegg på 830 kroner. Forsendelse kommer i tillegg.
Fagområde:
Virus
Aktuell for:
Karpefisk
Lab:
Ås
Svartid:
5 virkedager
Merk pakken:
Molekylærbiologi
NB:
Undersøkelsen faktureres ikke dersom det gjelder mistanke om listeført sykdom forutsatt at den er meldt til Mattilsynet. Ved undersøkelse for flere agens fra samme prøvemateriale, vil undersøkelsen for ett agens bli fakturert fullt ut, mens det gis en rabatt på 210 NOK for undersøkelsene for øvrige agens under forutsetning av at det er tilstrekkelig mengde nukleinsyrer for de ønskede undersøkelsene. Dersom det må ekstraheres nukleinsyrer på nytt eller kostnaden for undersøkelse for ett agens er dekket av det offentlige på grunn av mistanke om meldepliktig sjukdom, betales fullt ut for undersøkelsene for øvrige agens.

Dette er en listeført sykdom (kategori E)!

EU har listeført sykdommer i kategori A-E ut ifra alvorlighetsgrad, og norske myndigheter har i tillegg listeført sykdommer i kategori F. Ifølge § 7 i dyrehelseforskriften skal Mattilsynet varsles ved mistanke om eller påvisning av listeført sykdom (unntatt lakselus) uavhengig av kategori.

Kontaktinformasjon til lab

Ås

postmottak@vetinst.no
| Tlf: 23 21 60 00

Innsending av prøver

Lurer du på hvordan du sender inn prøver, eller leter du etter adresser til laboratoriene? Her finner du mer informasjon om post og frakt.

Pakk prøvene i tre lag emballasje

  • Lekkasjesikre primærbeholdere (svaber med transporthylse, blodprøveglass, plastbeger, etc.)
  • Lekkasjesikker sekundærbeholder (spesielt viktig ved flytende prøver)
  • Tilstrekkelig sterk ytteremballasje (polstret pose, stiv papp, isopor etc.)
  • Merk alle prøver godt og entydig. Merkingen skal også angis på innsendingsskjemaet.
  • Ytteremballasjen eller frankeringsetikett skal merkes tydelig med mottakerlaboratorium, eller eventuelt prøvemateriale eller agens.
  • Alle pakker med biologisk prøvemateriale merkes i tillegg på ytteremballasjen med "BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B" (bokstaver skal være minimum 6 mm høye) ved siden av merket.

Husk:

Unngå søl på emballasje/innsendingsskjema! Sprøyter og hansker skal ikke brukes som emballasje. Se veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale.

Er du usikker på hvordan du skal ta prøven?

Her finner du informasjon om hvordan du skal ta ut og behandle ulike prøvetyper, samt veiledning til å finne riktig prøve og fremgangsmåte ut i fra dyrets sykdomsbilde.

Råd om prøveuttak

Noe du ikke fant?

Dersom du vil ha informasjon om større besetningsutredninger, store prøveserier eller spesielle oppdrag kan vi avtale pris. Om du ikke finner informasjonen du søker, ta kontakt med oss.