Prisinformasjon:

Pris: 860 NOK ekskl. mva.
Fagområde:
Virus
Aktuell for:
Hest
Lab:
Ås
Svartid:
1-5 virkedager
Merk pakken:
Molekylærbiologi

Dette er en listeført sykdom (liste 3)!

Mattilsynet skal varsles ved mistanke om sykdommer som står på liste 1 eller 2. Ved påvisning av sykdommer på liste 3 skal veterinæren selv rapportere funnet til Mattilsynet. Her kan du lese mer om meldepliktige sykdommer og fakturering.

Kontaktinformasjon til lab

Ås

postmottak@vetinst.no
| Tlf: 23 21 60 00

Innsending av prøver

Lurer du på hvordan du sender inn prøver, eller leter du etter adresser til laboratoriene? Her finner du mer informasjon om post og frakt.

Pakk prøvene i tre lag emballasje

  • Lekkasjesikre primærbeholdere (svaber med transporthylse, blodprøveglass, plastbeger, etc.)
  • Lekkasjesikker sekundærbeholder (spesielt viktig ved flytende prøver)
  • Tilstrekkelig sterk ytteremballasje (polstret pose, stiv papp, isopor etc.)
  • Merk alle prøver godt og entydig. Merkingen skal også angis på innsendingsskjemaet.
  • Ytteremballasjen eller frankeringsetikett skal merkes tydelig med mottakerlaboratorium, eller eventuelt prøvemateriale eller agens.
  • Alle pakker med biologisk prøvemateriale merkes i tillegg på ytteremballasjen med "BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B" (bokstaver skal være minimum 6 mm høye) ved siden av merket.

Husk:

Unngå søl på emballasje/innsendingsskjema! Sprøyter og hansker skal ikke brukes som emballasje. Se veileder for forsendelse av smittefarlig biologisk materiale.

Er du usikker på hvordan du skal ta prøven?

Her finner du informasjon om hvordan du skal ta ut og behandle ulike prøvetyper, samt veiledning til å finne riktig prøve og fremgangsmåte ut i fra dyrets sykdomsbilde.

Råd om prøveuttak

Noe du ikke fant?

Dersom du vil ha informasjon om større besetningsutredninger, store prøveserier eller spesielle oppdrag kan vi avtale pris. Om du ikke finner informasjonen du søker, ta kontakt med oss.