Prøvetaking av svin

Finn riktig prøve og fremgangsmåte ut ifra dyrets sykdomsbilde.

Sykdomsbilde

 • Abort/mumifiserte foster/dødfødte/svakfødte dyr

  Prøvemateriale og standard undersøkelser

  Foster/døde spegriser med fosterhinner, gjerne 4-5 dyr og gjerne fra flere kull

  • Patologi: Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: Etter vurdering
  • Bakteriologi: Etter vurdering 

  Andre mulige undersøkelser (må spesifiseres på rekvisisjonsskjemaet/avtales med laboratoriet)

  • Bakteriologi: Leptospira spp.
  • Serologi: Leptospira spp., Toxoplasma, parvovirus (kroppshulevæske foster, blod (parprøver) purker), PRRSV (blod purker)
  • Virologi: Parvovirus (lever, PCR kan gjøres på samleprøver fra opp til 5 foster per prøve, kroppshulevæske for antistoffundersøkelse >70 d), PCV2 (lever eller hjerte, PCR), PRRSV (serum, spytt, nesesvaber, lunge)
  • Mykologi: Generell undersøkelse (påviser mange ulike agens) av fosterhinne, mageinnhold
  • Immunofluorescens lever og fosterhinne: Leptospira spp. (analyseres i Danmark)
  • Immunhistokjemi: PCV2
  • Toksikologi/mykologi: Fôr og/eller halm bør vurderes ved større problemer – kontakt laboratoriet.
 • Luftveislidelser

  Nysesyke - prøvemateriale og standard undersøkelser

  Tryner fra 20-30 slaktegriser. Trynet kuttes på tvers mellom 1. og 2. premolar i overkjeven eller lengre bak.

  • Patologi: Makroskopisk vurdering

  Nesesvabre fra 20-30 dyr i alderen 1-4 mnd. fra flere kull/binger.
  NB! Kontakt laboratoriet på forhånd da spesialmedier kreves

  • Bakteriologi: Toksinproduserende P. multocida

  Lungebetennelse - prøvemateriale og standard undersøkelser

  Kadaver/lungesett (eller større deler av lungen)

  • Patologi: Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: Lunge (annet etter vurdering)
  • Bakteriologi: Generell undersøkelse av lunge

  Andre mulige undersøkelser (må spesifiseres på rekvisisjonsskjemaet/avtales med laboratoriet)

  • Virologi (lunge, nesesvaber, luftrør, bronkier): Influensa A, PCV-2
  • Immunhistokjemi (lungevev/nesesvaber): Influensa A, PCV-2
  • Serologi (fullblod, rød kork): Influensa A, PRRS, Mycoplasma hyopneumoniae, Actinobacillus pleuropneumoniae (NB! angi hvilke serotyper det skal testes for!)
  • Bakteriologi: Bordetella bronchiseptica
  • Mykologi (Aspergillus) - lungevev/nesesvaber
 • Mage/tarm-infeksjoner

  Det blir tatt aldershensyn med tanke på hva prøven undersøkes for.

  Prøvemateriale og standard undersøkelser

  Kadaver eller avsnørt stykke av tynntarm med krøslymfeknuter samt del av colon, formalinfikserte deler av relevante tarmpartier

  • Patologi: Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: Organer med relevante makroskopiske forandringer
  • Bakteriologi:Generell undersøkelse av tarm (påviser mange ulike agens)
  • Ved indikasjon: Salmonella spp.

  Svaberprøve av avføring/tarminnhold

  • Bakteriologi: Generell undersøkelse (påviser mange ulike agens)

  Andre mulige undersøkelser (må spesifiseres på rekvisisjonsskjemaet/avtales med laboratoriet)

  • Bakteriologi: Salmonella spp., Brachyspira spp., C. perfringens toksiner
  • Virologi: Rotavirus, PCV-2
  • Parasittologi (minst 10 g avføring): Isospora suis, Cryptosporidium spp., Giardia spp.
   Ved mistanke om Isospora suis; prøveta 3-5 grisunger (7-21 dager) fra hvert kull 2-3 dager etter symptomstart. Prøver fra ett kull kan samles i én samleprøve.
  • Immunhistokjemi: Lawsonia intracellularis, PCV-2
  • Besetningsdiagnostikk for Brachyspira spp.: Svaberprøver (med kullmedium) fra endetarm fra minst 10 ubehandlede griser, fortrinnsvis med diaré. Undersøkelsen tar 10-28 dager. NB! Kontakt laboratoriet på forhånd da spesialmedier kreves
  • Besetningsstatus for B. hyodysenteriae (avlsbesetninger, kontaktbesetninger til dysenteriutbrudd): Svaberprøver (med kullmedium) fra endetarm på 60 griser per besetning. Helsetjenesten for svin kan ha egne retningslinjer for prøvetaking i ulike kategorier besetninger. NB! Kontakt laboratoriet på forhånd da spesialmedier kreves
 • Generaliserte infeksjoner/spesifikke infeksjonssykdommer

  En rekke infeksjoner kan ramme flere organsystemer. Her er kort beskrevet prøvetaking for noen infeksjoner som har stor betydning eller som det er viktige å overvåke pga. stort spredningspotensiale.

  Aktuelle sykdommer og prøvemateriale

  • Akutt hjertedød/muskeldegenerasjon: Kadaver, hjerte og muskulatur (histologi), lever (toksikologi)
  • Glässer/transportsjuke: Kadaver, fullblod (parprøver)
  • Knuteorm: Avføring (>10 g fra 5-10 dyr per aldersgruppe (>3 mnd). Fyll helt, lukk med lufttett lokk (anaerobt) NB! Rask transport - nedkjølt!!
  • Leddlidelser: Kadaver (sped-/smågris), uåpnede ledd, sterilt uttatt leddvæske
  • Mykoplasma: Svaber (kunstfiber, transportmedium for virus og mykoplasma)
  • PCV-2/PMWS/PDNS: Kadaver (3-4 dyr), relevante organer (ferske, formalinfikserte), fullblod (parprøver)
  • Piskeorm: Avføring (>10 g) (kun ute-gris!)
  • Rødsjuke: Kadaver, nesesvaber, blod, urin, avføring
  • Seborré: Hudprøver, svaberprøver fra affisert hud (sikres mot uttørring)
  • Sepsis: Kadaver, organer
  • Skabb: Dype hudskrap
  • Spolorm: Avføring (>10 g per dyr, ulike aldersgrupper – kan samle 5 og 5 dyr)
  • Ringorm: Hudskrap

Hvordan ta og behandle ulike prøvetyper

Viktig ved forsendelse

 • Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak. 
 • Prøver oppbevares kjølig (ikke fryses) frem til forsendelse.
 • Unntak: Organprøver til toksikologi og virologi. Ved transporttid over ett døgn bør prøvene fryses.

Finn innsendingsskjema og adresse

Send inn prøve