Prøvetaking av storfe

Finn riktig prøve og fremgangsmåte ut ifra dyrets sykdomsbilde. 

Viktig for miltbrannprøver:

 • Send inn blodprøve. Merk blodprøveglasset (uten tilsetning) før prøvetaking.
 • Ta blodprøve med sprøyte fra en vene. Skift hansker og overfør blodet til blodprøveglasset.
 • Prøveglasset sendes i en slagfast ytterbeholder som er beregnet til formålet. Mellom prøveglasset og plastbeholderen skal det være nok resorberende materiale (f.eks. tørkepapir) til å suge opp alt blodet ved knusing.
 • Ved mistanke om miltbrann, send aldri blod på sprøyte, blodutstryk, ører eller organprøver.
 • Laboratoriet (Veterinærinstituttet Ås) skal varsles per telefon (23 21 60 00) om at slik prøve er på vei. Prøven sendes på raskest mulig måte. Pakken merkes: BAKTERIOLOGI - LISTE 1-SYKDOM.

Sykdomsbilde

 • Abort/dødfødte/svakfødte dyr

  Prøvemateriale (foster med fosterhinner (helst 5-6 kotyledoner) / døde spedyr, blodprøve av mordyr) og standard undersøkelser

  • Patologi: Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: Organer etter vurdering
  • Bakteriologi: Generell undersøkelse av relevante organer
  • Mykologi: På indikasjon
  • Immunhistokjemi av hjerne og andre organer: På indikasjon Neospora caninum, Listeria monocytogenes
  • Serologi (fullblod): På indikasjon Neospora caninum, BVDV, Schmallenbergvirus

  Undersøkelser som gjøres på indikasjon, er inkludert i enhetsprisene for fosterundersøkelser. Ønske om andre undersøkelser må spesifiseres på rekvisisjonsskjema / avtales med laboratoriet. Undersøkelser det ikke vurderes å være indikasjoner for medfører pristillegg.

  Som ledd i overvåkingen av brucellose skal eier/veterinær varsle Mattilsynet hvis det innenfor en 12 måneders periode er mer enn én abort mellom femte drektighetsmåned og fram til 14 dager før forventet kalving. Mattilsynet skal i slike tilfeller sende inn blodprøver fra mordyr. Blodprøven(e) undersøkes for Brucella spp., BVD, Neospora caninum, Coxiella burnetti og Schmallenbergvirus. Kostnadene ved alle analyser dekkes av overvåkingsprogrammet.

  → Les mer om abort, dødfødte og svakfødte hos storfe (pdf)

 • Kjønnsveier

  Dyrking for Campylobacter fetus:

  • Skylleprøve fra kjønnveier, løpe, foster, organer. 
  • NB! Kontakt laboratoriet på forhånd da spesialmedier kreves
 • Luftveislidelser

  Muligheten for å påvise luftveisvirus er størst i prøver fra dyr i begynnelsen av en infeksjon, mens sannsynligheten for å påvise bakterier er størst senere i forløpet. Ved mistanke om liste 1- eller liste 2-sykdom skal alltid Mattilsynet kontaktes umiddelbart og før eventuell prøvetaking.

  Prøvemateriale og standard undersøkelser
  Undersøkelser som gjøres på indikasjon, er inkludert i enhetsprisene for obduksjon. Ønske om andre undersøkelser må spesifiseres på rekvisisjonsskjema og avtales med laboratoriet. Undersøkelser det ikke vurderes å være indikasjoner for medfører pristillegg.

  Kadaver/lungesett (eller større deler av lungen)Patologi: Makroskopisk vurdering

  • Histopatologi: Lunge (annet etter vurdering)
  • Bakteriologi: Generell undersøkelse av lunge
  • Parasittologi: På indikasjon Dictyocaulus viviparus
  • Virologi (PCR): På indikasjon bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV), bovint coronavirus (BCoV)

  Fullblod (evt. parprøver med 2-4 ukers mellomrom)

  • Serologi: BRSV, BCoV, parainfluensavirus 3 (PIV-3)
   “Luftveis-pakke antistoff ” som omfatter undersøkelse av inntil 5 dyr. Første prøve bør tas tidlig i sjukdomsforløpet / på dyr uten symptomer. Man kan velge å undersøke kun for BRSV til halv pris.

  Nesesvaber (kunstfibersvaber)

  • Virologi (PCR)
   Det finnes seks ulike "Luftveis-pakke virologi"  for BRSV og BCoV:BRSV for inntil 3 dyr, BRSV for inntil 6 dyr, BCoV for inntil 3 dyr, BCoV for inntil 6 dyr, BRSV og BCoV for inntil 3 dyr, BRSV og BCoV for inntil 6 dyr

  Svaber av eksudat/betennelsesforandringer (kullsvaber)

  • Bakteriologi: Generell undersøkelse (aerob)


  Avføringsprøve (minst 5 g)

  • Parasittologi: Dictyocaulus viviparus

  → Les mer om luftveislidelser hos storfe (pdf)

 • Mage/tarm-infeksjoner

  Det blir tatt aldershensyn med tanke på hva prøven undersøkes for. Ved mistanke om liste 1- eller liste 2-sykdom skal alltid Mattilsynet kontaktes umiddelbart og før eventuell prøvetaking.

  Merk at prøvetakingsveiledning er delt opp for kalv og eldre storfe.

  Prøvemateriale og standard undersøkelser ved diaré hos kalv
  Undersøkelser som gjøres på indikasjon, er inkludert i enhetsprisene for obduksjon. Ønske om andre undersøkelser må spesifiseres på rekvisisjonsskjema og avtales med laboratoriet. Undersøkelser det ikke vurderes å være indikasjoner for medfører pristillegg.

  Kadaver eller avsnørt stykke av tynntarm med krøslymfeknuter og del av tykktarm

  • Patologi: Makroskopisk vurdering
  • Histopatologi: Etter vurdering
  • Bakteriologi: E. coli K99 ved alder over 8 dager eller ved mistanke om salmonellose
  • Antigenpåvisning (ELISA): På indikasjon rotavirus, coronavirus, kryptosporidier, E. coli K99
  • Parasittologi: På indikasjon løpe / tarmstrongylider, koksidier

  Avføringsprøve: 10 g (ei spiseskje) dekker “diarépakke kalv"; 50 g dekker alle aktuelle undersøkelser. Tas fra endetarm hurtigst mulig etter symptomutbrudd unntatt ved mistanke om koksidiose hvor man bør vente med prøveuttak til 2-4 dager etter symptomstart.

  • Antigenpåvisning (ELISA): “Diarépakke kalv” (rotavirus, coronavirus, kryptosporidier og E. coli K99. Prøver som undersøkes for koksidier på forespørsel av kunden får et tillegg i pris per prøve). Anbefales ved besetningsproblemer på kalver under 30 dager.
  • Bakteriologi: E. coli K99 ved alder over 8 dager eller ved mistanke om salmonellose
  • Parasittologi: Løpe / tarmstrongylider, koksidier, kryptosporidier (kalver over 30 dager)

  Prøvemateriale og standard undersøkelser ved diaré hos eldre storfe

  Avføringsprøve

  • Virologi (PCR): bovint coronavirus
  • Bakteriologi: På indikasjon generell undersøkelse, Salmonella spp.
  • Parasittologi: Løpe / tarmstrongylider, leverikter

  Fullblod (parprøver med 2-4 ukers mellomrom)

  • Serologi: “Coronaviruspakke” – antistoff ELISA for inntil 5 dyr

  → Les mer om mage-/tarmlidelser hos storfe (pdf)

 • Generaliserte infeksjoner/spesifikke infeksjonssykdommer

  En rekke infeksjoner kan ramme flere organsystemer. Her er kort beskrevet prøvetaking for noen infeksjoner som har stor betydning eller som det er viktige å overvåke pga. stort spredningspotensiale.

  Aktuelle sykdommer og prøvemateriale

  • Anaplasmose: EDTA-blod, fullblod
  • Babesiose: EDTA-blod
  • Blåtunge: Kadaver, fullblod, EDTA-blod (for viruspåvisning med PCR (kontakt lab)
  • Dermatofilose: Hud-skorper
  • Ektoparasitter: Hud-skorper/-skrap, hår, synlige parasitter
  • Klostridieinfeksjoner: Kadaver (evt. muskulatur, tynntarm, lever, milt, nyre, tarminnhold)
  • Mastitt: Melkeprøver
  • Miltbrann: Blodprøve (NB! Se viktig informasjon under)
  • Miltbrannsemfysem: Muskulatur
  • Ondartet katarrfeber: Kadaver, hode, EDTA-blod (for viruspåvisning med PCR (kontakt lab)
  • Paratuberkulose: Avføringsprøve (>5 g), bakre tynntarm med krøslymfeknuter
  • Ringorm: Hår og hudskrap fra angrepne partier
  • Sepsis: Kadaver, indre organer
  • Spenesykdommer: Hudskrap fra angrepne partier
  • Tuberkulose: Lunge, lever, lymfeknuter fra hals, brysthule eller bukhule

  Viktig for miltbrannprøver

  Send inn blodprøve. Merk blodprøveglasset (uten tilsetning) før prøvetaking. Ta blodprøve med sprøyte fra en vene. Skift hansker og overfør blodet til blodprøveglasset. Prøveglasset sendes i en slagfast ytterbeholder som er beregnet til formålet. Mellom prøveglasset og plastbeholderen skal det være nok resorberende materiale (f.eks. tørkepapir) til å suge opp alt blodet ved knusing. Ved mistanke om miltbrann, send aldri blod på sprøyte, blodutstryk, ører eller organprøver. Laboratoriet (Veterinærinstituttet Ås) skal varsles per telefon (23 21 60 00) om at slik prøve er på vei. Prøven sendes på raskest mulig måte. Pakken merkes: BAKTERIOLOGI - LISTE 1-SYKDOM.

Hvordan ta og behandle ulike prøvetyper

Viktig ved forsendelse

 • Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak.
 • Prøver oppbevares kjølig (ikke fryses) frem til forsendelse.
 • Unntak: Organprøver til toksikologi og virologi. Ved transporttid over ett døgn bør prøvene fryses.

Finn innsendingsskjema og adresse

Send inn prøve