Prøvetaking av næringsmidler 

Finn riktig prøve og fremgangsmåte ut ifra problemstilling.

Prøvematerialet må være representativt, prøvemengde avtales med laboratoriet.

Forsendelse bør skje raskest mulig etter prøveuttak. Generelt bør frosne varer oppbevares frosne, og kjølte varer bør oppbevares kjølt. Prøver til mykologisk eller kjemisk undersøkelse kan med fordel oppbevares kjølt før innsending. Nedfrysing bør unngås.

 • Mistanke om matforgiftning forårsaket av bakterier

  Veterinærinstituttet bistår Mattilsynet. Henvendelser skal derfor rettes til Mattilsynets lokalkontor. Dersom Mattilsynet bestemmer det kan Veterinærinstituttet analysere prøver.

  Laboratoriet skal kontaktes før innsendelse på telefon 23 21 62 52.

  Anamnesen skal inneholde opplysninger om symptomer og symptomenes varighet. 

  Ved utbruddsoppklaring kan det være aktuelt å sende inn tom-emballasje.

 • Mistanke om matforgiftning forårsaket av mugg og gjær

  Anamnesen skal inneholde opplysninger om symptomer og symptomenes varighet.

  Ta kontakt med laboratoriet før innsendelse av prøver på telefon 23 21 62 52.

 • Bakteriologiske undersøkelser

  Ta ut ca. 200 g representativt materiale på en aseptisk måte. Ikke fyll prøvebeholderen helt.

  Kontakt laboratoriet på telefon 23 21 62 52 dersom det er ønske om andre undersøkelser enn de som er oppgitt i prislisten.

 • Hygienisk kontroll av mugg og gjær i næringsmidler:

  Angi agens prøvene skal undersøkes for. Det er ikke tilstrekkelig å angi at det ønskes undersøkt i henhold til importbestemmelser, hver enkelt undersøkelse må spesifiseres.

 • Artsidentifisering av bakterier eller mugg og gjær

  Send fortrinnsvis inn renkultur dersom mulig. 

  Kontakt laboratoriet på telefon 23 21 62 52 dersom renkultur ikke er tilgjengelig. 

 • GMO-analyser

  GMP analyser utføres på oppdrag fra det offentlige. Kontakt laboratoriet på telefon 23 21 62 54 for nærmere avtale.

 • Kjemiske og toksikologiske undersøkelser

  Kontakt laboratoriet på telefon 23 21 62 61 for nærmere avtale om kjemiske og toksokologiske analyser.

Se også våre temasider om mattrygghet

Finn innsendingsskjema og adresse

Send inn prøve