Viruset PMCC kan være mer utbredt enn tidligere antatt

Denne saken er eldre enn to år

Nye funn tyder på at viruset piscint myokarditt virus (PMCV) kan være mer utbredt i norsk lakseoppdrett enn tidligere antatt. Dette er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett i januar.

Infeksjon PMCV ble første gang påvist og knyttet til utvikling av «hjertesprekk» eller kardiomyopatisyndrom (CMS) hos laks i 2010. Sykdommen har vært sett hos oppdrettslaks siden 1980 tallet og har tidvis medført store tap.

CMS er et av de større sykdomsproblemene innenfor norsk lakseoppdrett. Sykdommen fører til redusert fiskevelferd og dødelighet for et høyt antall fisk hvert år, samt betydelige økonomiske tap for næringen. Selv om viruset som fører til sykdommen har blitt påvist, er det fremdeles mye en ikke vet om PMCV, smitteveier og risikofaktorer for sykdomsutbrudd. CMS er ikke en meldepliktig sykdom. Dette medfører at det er  anskelig å få sikre tall på hvor stor forekomsten av viruset egentlig er, og hvor mange sykdomsutbrudd en faktisk har i felt.

Last ned artikkelen (pdf)

Del artikkel