Villrein drept av lyn var fri for skrantesjuke

Denne saken er eldre enn to år

I 2016 ble over 300 villrein drept av et lynnedslag på Hardangervidda. Det ble tatt  hjerneprøver fra dyrene, og alle testet negativt for skrantesjuke. Nye analyser av lymfeknuter fra flokken bekrefter at ingen av dyrene var smittet med skrantesjuke.

I 2016 ble det kun benyttet hjerneprøver for testing av skrantesjuke. Det er den EU-godkjente påvisningsmetoden for Chronic Wasting Disease (CWD eller skrantesjuke). Smittestoffet kan imidlertid finnes i lymfeknuter før det kan påvises i hjernen, og derfor utviklet Veterinærinstituttet nye metoder for å analysere både hjerne og lymfeknuter. Det har gitt muligheten til å gå tilbake og teste lymfeknutene fra villreinene som ble drept i 2016.

– Dette er prøver som har vært fryselagret ved Norsk Institutt for naturforskning (NINA), og som nå har blitt analysert ved Veterinærinstituttet. Det har vært ønskelig å få testet flere lymfeknuter, og det er gledelig at alle prøvene var negative. Vi kan ennå ikke erklære Hardangervidda for fri for skrantesjuke, og det er derfor viktig at det blir sendt inn prøvemateriale både fra hjerne og lymfeknuter fra villrein felt under jakten 2018. Dette er den eneste måten vi kan få kunnskap om eventuell smitte på Hardangervidda, sier CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet.

Del artikkel