Viktig forsking for fremtidens generasjoner

Denne saken er eldre enn to år

Landbruks- og matminister Sandra Borch har besøkt forskningsinstituttene Veterinærinstituttet og NIBIO på Holt i Tromsø som del av hennes besøk i hjemfylket.

- Vi er glade for at statsråden besøker oss i Tromsø. Det viser god oppfølging av Hurdalsplattformen ved at regjeringen prioriterer matproduksjon og landbruk i nordområdene, sier adm.dir. ved Veterinærinstituttet Torill Moseng.

- I Tromsø har vi dyktige ansatte som bidrar til å løfte forskningen på arktisk dyrehelse- og velferd på et høyt internasjonalt nivå. Samhandling mellom kunnskapsmiljøene og næringene og lokal kunnskap i nord styrker dette arbeidet, forteller Moseng som var med på å ta imot statsråden.

Tilstede var også NIBIO sin stasjonsleder i Tromsø, Erlend Winje, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, Carlos das Neves, og flere av de ansatte ved begge instituttene. I tillegg overvar også en representant  for Statsforvalteren i Troms og Finnmark også besøket som fant sted torsdag 27. januar. 

Unik mulighet for samarbeid

I Tromsø er Veterinærinstituttet og NIBIO samlokalisert og instituttene arbeider med aktuell forskning knyttet til arktisk landbruk, vilt- og reinhelse, sirkulærøkonomi og dyrehelse- og velferd.

- Forskningen i Tromsø har et nordområdeperspektiv og bidrar til å øke vår innsikt i hvordan blant annet klimaendringer påvirker dyrehelse og spredningen av smittsomme sykdommer, forklarer direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet, Carlos das Neves.

Forskningen bidrar også til å øke forståelsen for sammenhengen mellom helsetilstanden til miljøet, mennesker og dyr i arktiske strøk.

- De fleste av instituttene som jobber innen Én helse er også representert her i Tromsø, noe som gir en unik mulighet for samarbeid framover, understreker das Neves.

Bærekraftig å forebygge

Kunnskapen som Veterinærinstituttet utvikler bidrar til å styrke beredskapen i Norge.

- Det er langt mere bærekraftig å forebygge enn å behandle. Jeg vet at Veterinærinstituttet ønsker å styrke den forebyggende beredskapen, sier statsråd Borch, og legger til:

- Med det nye bygget på Holt og gjennom aktivt samarbeid med NIBIO, UiT Norges arktiske universitet og andre kunnskapsmiljøer i Tromsø vil vi sammen styrke arbeidet med Én helse.

Hun understreker at på dette viset vil den gode dyrehelsen, plantehelsen og folkehelsen kunne bevares også for fremtidens generasjoner.
 

Aktuell forskning ved Veterinærinstituttet

I Tromsø har eller bistår Veterinærinstituttet i forskningsprosjekter som blant annet ser på:

  • effekten fôring har på reinhelse, arealbruk og tradisjonell kunnskap  (samarbeid med Høgskolen innlandet og NIBIO).
  • forskningsprosjekter om parasitter på Svalbard (samarbeid med Norsk Polarinstiutt).
  • hjernemark hos rein (Samarbeid med UiT og NIBIO).
  • toxoplasmasmitte fra kjøtt, vann og miljø til mennesker og dyr (EU – samarbeidsprosjekt) 
  • konsekvenser av vindkraft på vegetasjon, fugleliv, reindrift og lokalsamfunn (NIBIO-prosjekt). 

 

Les NIBIO sin nyhetsmelding om besøket.

Del artikkel