Veterinærinstituttet søker ny forskningsdirektør

Veterinærinstituttet søker ny forskningsdirektør som skal ha en sentral rolle i kunnskapsutviklingen for Én helse. Full utlysning kommer i januar.

Veterinærinstituttet har en meget kompetent stab, derav 122 med doktorgrad. I 2021 flyttet instituttet inn i et nybygd hovedkvarter på Ås med topp moderne vitenskapelig utstyr og forskningsfasiliteter.

→ Her kan du se stillingsannonsen.

Full utlysning kommer i januar.

Veterinærinstituttet er en forsknings- og beredskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Instituttets visjon er 'God helse hos dyr, fisk og mennesker'. Med støtte fra faglige samarbeidspartnere i Norge og over 40 andre land leverer instituttet hver dag risikovurderinger, analyser og kunnskap til myndigheter som Mattilsynet og Miljødirektoratet mm og til biobaserte næringer.

Slik bidrar Veterinærinstituttet til å avdekke og avverge smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.

Del artikkel