Veterinærinstituttet på Veterinærdagene 2020

Blodig diare på hund, afrikansk svinepest, atferd hos storfe og fiskevelferd er blant temaer som Veterinærinstituttet skal belyse under Veterinærdagene 2020. Veterinærinstituttet har stand under arrangementet som holdes på Clarion Hotel & Congress på Gardermoen 9.-11. mars.

Veterinærdagene starter med eget kurs for foreningens tillitsvalgte den 9. mars. Den 10. og 11. mars vil det være duket for veterinærfaglig program innen akvamedisin, produksjonsdyrmedisin, veterinær samfunnsmedisin, smådyrmedisin og hestemedisin. Over 400 deltakere er meldt på Veterinærdagene 2020. De parallelle faglige seksjonene har hver sitt hovedtema:

  • Akvamedisin: Ingen vekst uten velferd
  • Produksjonsdyrmedisin: Storfe
  • Veterinær samfunnsmedisin: Veterinærens samfunnsrolle i dagsaktuelle utfordringer
  • Smådyrmedisin: Kattesykdommer
  • Hestemedisin: Diagnostikk og behandling av øvre luftveier, hudsvulster og sårskader.

Veterinærinstituttet har stand under arrangementet og det blir flere forskere fra instituttet som holder foredrag under følgende temaer:

Akvamedisin: Ingen vekst uten velferd
Tirsdag 10. mars kl. 11.10-11.30: Arve Nilsen - Vannkvalitet som nøkkel til å forstå fiskevelferd
Tirsdag 10. mars kl. 12.00-12.20: Arve Nilsen - Vannkvalitet som nøkkel til å forstå fiskevelferd

Veterinær samfunnsmedisin: Veterinærens samfunnsrolle i bekjempelse av sykdomsutbrudd hos vill og sports- /familiedyr
Tirsdag 10. mars kl. 10.00-10.45: Helene Wisløff – Blodig diare på hund – Diagnostikk
Tirsdag 10. mars kl. 10.45-11.30: Helene Wisløff – Blodig diare på hund – Diagnostikk
Tirsdag 10. mars kl. 12.00-12.45: Sylvie Benestad – Kunnskapsoppdatering om prionsykdommer

Produksjonsdyr: Aktuelle problemstillinger i storfepraksis
Onsdag 11. mars kl. 08.30-09.15: Kristian Ellingsen Dalskau og Julie Føske Johnsen - Atferd hos storfe. Forskning på ku og kalv

Akvamedisin: Ingen vekst uten velferd
Onsdag 11. mars kl. 09.45-10.05: Trude Vrålstad – DNA som verktøy for å forstå biosikkerhet
Onsdag 11. mars kl. 10.45-11.30 Henning SørumSårproblematikk i lukkede og semilukkede enheter / Britt Bang Jensen - Flytting av fisk fra oppvekstlokalitet i lukket merd til påvekstlokalitet i annen sone. Er det mulig å få til dette på en biosikkerhetsmessig god måte? 
Onsdag 11. mars kl. 13.40-14.00: Brit Tørud - Småfiskvelprosjektet

Veterinær samfunnsmedisin: Veterinærens samfunnsrolle i bekjempelse av sykdomsutbrudd hos vill og sports- /familiedyr
Onsdag 11. mars kl. 12.30-13.15: Carl Andreas Grøntvedt – Helseovervåkning av norske villsvin

Veterinærdagene er den årlige begivenheten som samler medlemmene i Veterinærforeningen til faglig og sosialt fellesskap og viser en synlig og sterk profilering av den veterinære profesjonen overfor media, myndigheter og publikum.

Program tirsdag 10. mars
Program onsdag 11. mars

Del artikkel