Veterinærinstituttet på Veterinærdagene 2019 i Trondheim

Afrikansk svinepest, fjørfesykdommer og Veterinærinstituttets rolle i havbruksnæringen er blant det som blir i fokus under Veterinærdagene som holdes på Clarion Hotel & Congress i Trondheim 13.-14. juni. Veterinærinstituttet har stand under arrangementet.

Veterinærdagene starter med eget kurs for foreningens tillitsvalgte den 12. juni. Den 13. og 14. juni blir det tradisjonelle parallelle fagseksjoner innen akvamedisin, produksjonsdyrmedisin, veterinær samfunnsmedisin, smådyrmedisin og hestemedisin, samt eget opplegg for Veterinærforeningens pensjonister den 13. juni. Over 440 deltakere er meldt på Veterinærdagene 2019.

Veterinærinstituttet har stand under arrangementet og det blir flere forskere fra instituttet som holder foredrag under følgende temaer:

Produksjonsdyr «Fjørfe og svin»
Torsdag 13. juni kl. 10.50-11.35: Siri Sjurseth - Fjørfesjukdommer

Akvamedisin «Veterinærfaget i havbruksnæringen»
Torsdag 13. juni kl. 13.20-13.45: Brit Tørud – Veterinærinstituttets rolle i havbruksnæringen

Fellesprogram «Veterinærinstituttets arbeid med beredskap og diagnostikk»
Torsdag 13. juni kl. 17.30-18.15: Merete Hofshagen og Edgar Brun

Samfunnsmedisin: «EUs dyrehelselov»
Fredag 14. juni kl. 14.55-15.15: Jorun Jarp – Nasjonal dyrehelsestrategi

Produksjonsdyr «Fjørfe og svin»
Fredag 14. juni kl. 11.00-11.45: Carl Andreas Grøntvedt – Oppdatering mhp alvorlige smittsomme svinesykdommer med fokus på afrikansk svinepest (ASP)

Veterinærdagene er den årlige begivenheten som samler medlemmene i Veterinærforeningen til faglig og sosialt fellesskap og viser en synlig og sterk profilering av den veterinære profesjonen overfor media, myndigheter og publikum.

Program torsdag 13. juni.
Program fredag 14. juni.

Hvor: Brattørkaia 1, 7010 Trondheim
Når: 13. juni kl. 10.00 - 14. juni kl. 16.15

Del artikkel