Veterinærinstituttet på AquaNor 2017

Tirsdag lanserer Veterinærinstituttet en ny animasjonsvideo som forklarer verktøyene instituttet har utviklet for at oppdretter kan beregne smittepress av lakselus i eget anlegg fram i tid. I tillegg vil Veterinærinstituttet informere om tema som testing av ny merdteknologi, vaksineutvikling for fisk, fiskevelferd og trygg sjømat under årets AquaNor-messe i Trondheim 15.–18. august.

Veterinærinstituttet vil på AquaNor presentere en ny oversikt over forskningsporteføljen innen blå sektor som handler om fiskens helse og velferd samt trygg sjømat. Dette er forskning og utvikling for frisk fisk og bærekraft i 2017 og fremover inkludert tema fra skjæringspunktet mellom fiskehelse og teknologi samt samspillet mellom miljø, villfisk og oppdrettsfisk. Avlusningsmetoder, lukkede anlegg og velferdsutfordringer er også tema for en ny utgave av brosjyren Frisk fisk.

Vekst og bærekraft

-Kunnskapen vi utvikler stadfester hvor viktig god fiskehelse og fiskevelferd er for å sikre vekst og bærekraft i oppdrettsnæringen. AquaNor gir oss en fin anledning til å møte folk i næringen og lytte til deres utfordringer og behov, og tilsvarende for myndigheter, forvaltning og andre interessenter, sier avdelingsdirektør Arne Flåøyen.

-Veterinærinstituttets forskning på oppdrettsfisk er særlig rettet mot smittsomme sykdommer som medfører tap og som truer fiskens helse og velferd. Vi forsker også på nye sykdommer og framtidige helsetrusler. De interaktive verktøyene vi har utviklet oppdaterer smittepresset for lakselus langs hele kysten ukentlig. Dette blir forklart med korte foredrag på vår stand A2-639.

Om AquaNor

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen. Alle de viktigste oppdrettsnasjonene er til stede enten som utstillere, besøkende eller i offisielle delegasjoner.

Veterinærinstituttets presentasjoner:

Mandag 14. august
kl. 11.00-16.00 Sted: Prinsen kino, Prinsensgate 2b

Fish Health under Pressure? Arrangør: Mattilsynet, Sernepesca (Chile) og Veterinærinstituttet. (seminaret går på engelsk)

Tirsdag 15. august vår stand A2-639:
Kl. 11.00-11.15, 12.30-12.45, 14.30-14.45:

Lusevarsling gjennom våre varslingsverktøy – lusekartet og lusekalkulatoren presentert ved Kari Olli Helgesen

Onsdag 16. august
Kl. 11-11.15
Lusevarsling gjennom våre varslingsverktøy – lusekartet og lusekalkulatoren, presentert av Hildegunn Viljugrein

Kl. 11-12.00 Forskningsrådets stand A2-629
Gjennombrudd for lukket merdteknologi Eirik Biering og AkvaFuture AS

Kl. 12-12.45 og 13.-13.45 på vår stand A2-639
Nyutviklet metodikk - sjømattrygghet og listeria ved Taran Skjerdal

Kl. 13.30-16.00 Konferanseteltet ved hovedinngang, Festplassen

Fiskehelse og velferd, fellesarrangement Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet

Torsdag 17. august på vår stand A2-639
11.00-11.15 TARGET – vaksineutvikling presentert ved Helena Hauge

12.00-12.15 PRV og robusthet hos laks presentert ved Maria Dahle

13.00-13.15 TARGET – vaksineutvikling presentert ved Helena Hauge

14.00-14.45 PRV og robusthet hos laks presentert ved Maria Dahle

Fredag 18. august studentdag

Flere av våre fremste og dyktige forskere vil være tilgjengelige på stand A2-639 for spørsmål og en prat.

Del artikkel