Veterinærinstituttet nedbemanner og omstiller

Denne saken er eldre enn to år

Budsjettsituasjonen for 2019 innebærer at Veterinærinstituttet må nedbemanne og omstille virksomheten. For å få et budsjett i balanse må instituttet kutte kostnader for 20 millioner kroner i 2019.

Veterinærinstituttet har kommet i en krevende økonomisk situasjon og må derfor redusere kostnader for å få 2019-budsjettet i balanse. Forberedelsene til flytting til Ås og den modernisering av fagene og metodene det krever å ta i bruk nye fasiliteter og nytt vitenskapelig utstyr, er økonomisk krevende.

I 2919 og 2020 må nytt vitenskapelig utstyr fases inn, metoder videreutvikles, akkreditering må fornyes og noen laboratorier må drives dobbelt en periode. I tillegg må faglig aktivitet reduseres noe i denne perioden mens personale brukes til å forberede flyttingen.

To andre forhold er pensjonskostnader som på to år har økt fra under 20 millioner i 2017 til budsjetterte 45 millioner i 2019, tilsvarende nær 10 prosent av totalbudsjettet. Og inntjeningen på eksternfinansierte prosjekter som i 2018 ble vesentlig under budsjett. Dette er bakgrunnen for at Veterinærinstituttet har besluttet å gå til det skrittet å nedbemanne.

-Vi ønsker ikke å nedbemanne, men må det for å sikre en robust økonomi. Vi har veldig mange dyktige medarbeidere som vi aller helst skulle hatt med oss videre. Vi arbeider for at prosessen skal være så ryddig og åpen som mulig, sier Gaute Lenvik, administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Det nøyaktige antallet som skal nedbemannes, vil først bli klart når pågående vurderinger av hvilke kostnader vi kan ta ned, er gjennomført. Instituttet vil søke å kutte mest mulig på andre kostnader som vil ha raskere effekt og ikke berøre fast ansatte direkte på samme måte som nedbemanning. Det er like fullt ikke mulig å ta hele kuttet uten å berøre personalkostnader.

I denne situasjonen har Veterinærinstituttet besluttet å slutte med obduksjoner i Tromsø og Trondheim og med laboratorievirksomhet i Sandnes, Tromsø og Trondheim. I Sandnes videreføres obduksjonsenheten, men uttatte prøver vil bli sendt til diagnostikk i Oslo/Ås.

Det blir satset på utbygging av primærdiagnostikk for fisk i Harstad og videreføring av et forskningslaboratorium i Bergen. Veterinærinstituttet vil fortsatt ha faglig aktivitet på alle dagens steder med vekt på forskning og kompetanse for å besvare kunnskapsbehov i næring og forvaltning.

-Veterinærinstituttet skal fortsatt være landsdekkende og ha regionale enheter i Sandnes, Bergen, Trondheim, Harstad, i Tromsø og på Ås fra 2020. Det vi endrer er hvilke oppgaver som skal utføres hvor og måten vi utfører oppgavene på, sier Lenvik.

Del artikkel