Veterinærinstituttet medlem i WOAHs Fiskehelsekommisjon

På Verdens dyrehelsorganisasjon (WOAH) sitt årsmøte i Paris 26.-31. mai, ble forsker ved Veterinærinstitutte Saraya Tavornpanich valgt inn som medlem i WOAHs Fiskehelsekommisjon - Aquatic Animal Health Standards Commission. Dette er en av fire ekspertkommisjoner i WOAH, den eneste som har akvatiske dyr som ansvarsområde og den eneste hvor Norge er representert.

Kommisjonen har seks medlemmer som velges for tre år av gangen, og har nå medlemmer fra henholdsvis Australia, Chile, Irland, Kina, Norge og Sør-Afrika. Fiskehelsekommisjonen har som oppgave å føre tilsyn med at retningslinjene på helseområdet for akvatiske dyr blir nedfelt i Aquatic Code og Aquatic Manual, og at de til enhver tid reflekterer den gjeldende oppdaterte vitenskapelige kunnskap.

Saraya Tavornpanich i midten, sammen med Mona Dverdal Jansen i Mattilsynet og sjefsveterinær i Mattilsynet Ole-Herman Tronerud. Foto: Veterinærinstituttet
Saraya Tavornpanich i midten, sammen med Mona Dverdal Jansen i Mattilsynet og sjefsveterinær i Mattilsynet Ole-Herman Tronerud. Foto: Veterinærinstituttet

-Aquatic Code og Aquatic Manual er grunnmuren for internasjonal sykdomskontroll og internasjonal handel med akvatiske dyr og produkter. Tilsvarende system finnes for landdyr. Disse retningslinjene har i høyeste grad betydning for norsk oppdrettsnæring. Veterinærinstituttets deltakelse i WOAHs «indre sirkler» er viktig for at vi kan være med å sikre gode framlegg til beslutning, sier Saraya Tavornpanich. 

Del artikkel