Veterinærinstituttet deltar i Transatlantic Task Force on Antimicrobial Resistance (TATFAR)

Denne saken er eldre enn to år

Antibiotikaresistens er en av vår tids største utfordringer. Transatlantic Task Force on Antimicrobial Resistance (TATFAR) samler myndighetene og fagmiljøene i USA, EU, Canada og Norge til felles innsats.

TATFAR-konferanse 2018.jpg
Key note speaker TATFAR Conference: Anne Schuchat, Acting Director, U.S. Centers for Disease Control and Prevention (U.S. CDC). Foto: Kari Grave

-Kampen mot antibiotikaresistens krever internasjonalt samarbeid, og for å lykkes så må vi se antibiotikaresistens som en felles utfordring for human- og dyrehelsa der også resistens i miljøet kan ha en betydning, sier Kari Grave, seniorforsker ved Veterinærinstituttet. Hun er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet til å representere Veterinærinstituttet i TATFAR.

Felles innsats mot antibiotikaresistens

Transatlantic Task Force on Antimicrobial Resistance (TATFAR) ble opprettet i 2009 av USA og EU for å styrke innsatsen med å begrense utviklingen av antibiotikaresistens. I 2015 ble også Canada og Norge medlemmer.

TATFAR konsentrerer innsatsen om følgende tre kjerneområder

  1. Forbedre bruken av antibiotika til mennesker og dyr
  2. Begrense utviklingen av antibiotikaresistens i sykehus og i primærhelsetjenesten
  3. Utvikle strategier som kan fungere som incentiver for å utvikle nye antibakterielle midler for humanmedisinen

I TATFAR er det per i dag 22 representanter fra myndigheter og fagmiljøer i USA, EU, Canada og Norge som utveksler kunnskap og erfaringer og for å samarbeide om tiltak – både gjennom møter og elektroniske arbeidsgrupper. De norske medlemmene er Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet.

 

TATFAR-konferanse

U.S Centers for Disease Control and Prevention (CDC) var vertskap for en TATFAR-konferanse i Atlanta i USA 7. og 8. mars. Se agenda I tillegg til deltagere fra TATFARs medlemsland, deltok også representanter fra World Organization for Animal Health (OIE) og Food and Agricultural Organization (FAO) samt fra Japan og Sør Korea på konferansen.

På konferansen bidro Kari Grave med en presentasjon om datainnsamling for forbruk av antibiotika til dyr og oppdrettsfisk i Norge gjennom Veterinært legemiddelregister.  

TATFAR-medlemsmøte

Den 9. mars ble det avholdt et møte mellom TATFAR-medlemmene der også andre representanter fra medlemsinstitusjonene var invitert til å delta. På møtet ble status for arbeidet med de 20 vedtatte TATFAR-tiltakene oppsummert. På møtet ble også oppdatering av arbeidsplanene for perioden 2018-2020 diskutert. Se TATFAR Actions & Recommendations

Veterinærinstituttet var representert ved Carlos Gonçalo das Neves og Kari Grave.

Del artikkel