Veterinærinstituttet bidrar til FNs naturpanel

FNs naturpanel (IBPES) vil 27.-31. juli arrangere en workshop om biologisk mangfold og pandemier i lys av koronautbruddet. Carlos das Neves fra Veterinærinstituttet er utnevnt som deltaker og bidragsyter til workshopen og den etterfølgende rapporten. FNs naturpanel er et vitenskapelig organ som vurderer og sammenfatter gjeldende kunnskapsstatus om biologisk mangfold og tilstand i jordas økosystemer.

–Det er meget gledelig at FNs naturpanel (IPBES) inviterer til norsk deltakelse på et så aktuelt tema. Det er en stor anerkjennelse av norsk kompetanse. Naturpanelet skal styrke samspillet mellom forskning og forvaltning og bidra til å hindre tap av biologisk mangfold og forringelse av økosystemtjenester, og tjener en lignende rolle som FNs klimapanel, sier direktør Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet.

Naturpanel gir derfor råd og veiledning til FN, FNs miljøprogram (UNEP), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), UNESCO og andre FN-organer og medlemsland. Norge er representert i FNs naturpanel ved Miljødirektoratet, og i år har FNs naturpanel vedtatt å blant annet diskutere sammenhengen mellom pandemier og biologisk mangfold.

Tatt i betraktning den ekstraordinære situasjonen forårsaket av covid-19, organiserte Naturpanelet en internasjonal utlysning blant de 137 land for å velge 15 paneldeltakere til «IPBES workshop on biodiversity and pandemics». Carlos das Neves, direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet er én av de utvalgte paneldeltakere med kompetanse knyttet til vilthelse og smittsomme sykdommer.

–Jeg er både glad og takknemlig for denne muligheten til å diskutere et så relevant tema med kolleger fra hele verden. Dette temaet berører oss alle samtidig som det er sentralt for problemstillingene vi jobber med på Veterinærinstituttet, sier Carlos das Neves, og fortsetter:

–I en verden i rask endring må vi fokusere på balansen mellom dyr, mennesker, sykdommer, smitte og miljø. Jeg håper dette arbeidet og rapporten herfra vil bidra til at politikere og forvaltning sammen finner gode løsninger på de store og verdensomspennende utfordringene vi nå ser.

Panelet vil vurdere forskning som tar for seg opprinnelsen til smittsomme sykdommer overført fra ville dyr, sammenhengen mellom pandemier og biologisk mangfold – spesielt driverne til pandemier og handlingsalternativer knyttet til biologisk mangfold og økosystemtjenester, sett opp mot den nåværende situasjonen og forebygging av fremtidige utbrudd.

Arbeidsmøtet finner sted 27-31. juli og en påfølgende rapport vil bli tilgjengelig i september 2020. Les mer om FNs naturpanel (IPBES) her.

Saken er også omtalt av Landbruks- og matdepartementet.

 

Del artikkel