Veterinærinstituttet bidrar til bærekraftig akvakultur i Afrika

Veterinærinstituttet og WorldFish arrangerte nylig et kurs og opplæring i fiskehelse ved WorldFish-senteret i Abbassa i Egypt. Kurset var en del av prosjektet «Aquatic Animal Health» som er et NORAD-finansiert prosjekt for å øke bærekraft i akvakultursektoren i Afrika sør for Sahara.

Kurset hadde som mål å bygge kompetanse hos deltakerne for å forbedre fiskehelseforvaltningen gjennom bl.a. diagnostikk og forskningsaktiviteter koblet til Én helse. WorldFish-senteret i Egypt har vært et kunnskaps- og innovasjonssenter for studenter og fagpersoner innen akvakultur. I forbindelse med Aquatic Animal Health-prosjektet ble det arrangert en to ukers opplæring i fiskehelse i senteret fra 16.-29. Juli.

Bygger kompetanse

-Hovedmålet med opplæringsprogrammet var å bygge kompetansen til deltakerne for å forbedre fiskehelseforvaltningen i sine hjemland, gjennom bl.a. diagnostikk og forskningsaktiviteter koblet til Én helse. Derfor koordinerte Veterinærinstituttet og WorldFish programmet for å øke kompetansen innen prøvetakingsteknikk, sykdomsdiagnostikk, biosikkerhet, vaksinasjon, epidemiologi, overvåking og akvakulturproduksjonssystemer, sier avdelingsdirektør for fiskehelse Edgar Brun, men han representerte Veterinærinstituttet sammen med Jacob Zornu og forsker Saraya Tavornpanich.

Det var 22 deltakere fra Kenya, Ghana, Madagaskar, Mosambik og Zambia som deltok i programmet. De var masterstudenter, ph.d.-studenter, veterinærer og fagpersoner innen havbrukssektoren. De lærte bl.a. om feltarbeid innen epidemiologi, overvåking og biosikkerhet gjennom forelesninger.

Representanter fra WorldFish var også involvert og presenterte prøvetaking og molekylære teknikker for diagnostikk.

Stor intersse og lærelyst

-Deltakerne viste stor interesse og hadde en ren lærelyst. Det forventes nå at de skal bruke kunnskapen og ferdighetene til å fremme helseforvaltningen for akvatiske dyr i sitt land for bærekraftig utvikling av akvakultur, legger Brun til.

Del artikkel