Utviklingen av soppmiddelresistens er et økende problem verden over

Soppinfeksjoner er en alvorlig trussel for mennesker, dyr og planter, med 1,5 millioner dødsfall årlig og matproduksjonen i fare.

Den utstrakte bruken av azoler, en viktig gruppe soppmidler, fører til utvikling av resistens hos sopper som er patogene for mennesker og dyr eller planter. Aspergillus fumigatus er en vanlig sopp som utgjør en helsetrussel for personer med svekket immunsystem, og resistens mot azoler hos denne soppen øker globalt.

Det er helt nødvendig å vere føre var, spesielt med tanke på et våtere og varmare klima vi kan trolig vente oss framover. Det er derfor behov for grundig forskning på azolresistens for å kunna ha effektive tiltak for å få bukt med problemet. 

Som en del av nettverksprosjektet AMRprevent har Veterinærinstituttet laget en ny video for å rette oppmerksomheten mot antimikrobiell resistens, og skape en forståelse for utviklingen av soppmiddelresistens som er et økende problem verden over.

 

Del artikkel