Utenriksdepartementets aspiranter lærer om landbruks- og matsektoren

På fredag fikk UDs aspiranter en grundig orientering om viktige globale problemstillinger knyttet til landbruks- og matsektoren. Dette er en del av opplæringen for UDs aspirantkurs, der 15 personer hvert år får en innføring i tjenestens forskjellige arbeidsoppgaver.

- UDs aspiranter skal i framtiden inneha sentrale verv i Norge og i utlandet, og vi på Veterinærinstituttet syns det er både hyggelig og viktig å få delta i opplæring av aspirantene. Vårt hovedbudskap til dem er betydningen av dyre- og fiskehelse i et én helseperspektiv, og hvor grunnleggende dette er i arbeidet med å nå FNs bærekraftmål som er satt for 2030, forteller administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Gaute Lenvik om besøket av aspirantene.

Dette er andre året Veterinærinstituttet er vertskap for aspirantene, og Lenvik poengterer at Veterinærinstituttet ønsker å bidra til at en orientering om landbruks- og matsektoren i et internasjonalt perspektiv skal bli et fast innslag i opplæringen av UDs aspiranter.

I løpet av dagen fikk aspirantene presentasjoner fra Landbruks- og Matdepartementet, Mattilsynet, NIBIO, MIMIRO og Veterinærinstituttet.

UDs aspirantkurs

Utenriksdepartementet gjennomfører årlig et introduksjonskurs som skal gi deres nye aspiranter en innføring i norsk utenrikspolitikk, næringsliv, kulturliv og samfunnsliv. Programmet, som varer i tre år, er en kombinasjon av opplæring og praksis i Norge og i utlandet.

Landbruks- og matdepartementet bidrar til at aspirantene skal få informasjon om mat- og landbrukssektoren i et internasjonalt perspektiv, inkludert beredskap og helsetrusler i én helse sammenheng. Etter to år i Oslo, innplasseres aspirantene det tredje året ved én av Norges 103 utenriksstasjoner.

- Dette har vært en svært lærerik fagdag for oss. Dagen har gitt oss en god og helhetlig forståelse av den norsk landbruks- og matsektoren i et globalt perspektiv, sier Ole Denstad, en av de femten aspirantene.

Han mener det var spesielt relevant å lære mer om internasjonalt samarbeid innen mat og landbruk, EØS, frihandelsavtaler og WTO. Han nevner også viktigheten av godt forvaltet landbruk, matproduksjon og dyrehelse for FNs bærekraftsmål, der12 av 17 mål har med mat å gjøre.

- Landbruks- og matsektoren i Norge preges ikke bare av en god og bærekraftig forvaltning men også av mye nyskapning og innovasjon. Dette er det viktig å representere og markedsføre på en best mulig måte utenlands, og det er vi nå bedre rustet til, avslutter Denstad.

Del artikkel