Utbruddet i 2019 med blodig diaré hos hund er nå publisert

Denne saken er eldre enn to år

Sammen med medforfattere fra Mattilsynet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), og private veterinærklinikker har Veterinærinstituttet nå publisert arbeidet med sykdomsutbruddet hos hund i 2019. Artikkelen, som er publisert i tidsskriftet Animals, beskriver de epidemiologiske-, og laboratoriediagnostiske undesøkelsene som ble utført i forbindelse med utbruddet.

Utbruddsetterforskningen ble gjennomført i september 2019, etter at private veterinærer hadde varslet Mattilsynet om at de hadde behandlet et uvanlig høyt antall hunder med akutt blodig diaré i Osloområdet. Til tross for omfattende diagnostisk testing hadde ikke veterinærene funnet en årsak til sykdommen.

Mattilsynet igangsatte utbruddsetterforskningen sammen med Veterinærinstituttet, og med bistand fra NMBU og private veterinærklinikker. Målet var å finne en mulig felles årsak til sykdommen, få oversikt over omfanget av utbruddet og forhindre eventuell videre spredning.

Veterinærinstituttet og NMBU utførte et bredt repertoar av diagnostiske undersøkelser. Dette inkluderte obduksjoner av døde hunder og mikrobiologiske, parasittologiske og toksikologiske analyser av avføringsprøver og hundemat. Epidemiologiske data ble samlet inn gjennom spørreundersøkelser til hundeeiere og veterinærer. I tillegg gjennomførte Mattilsynet dybdeintervjuer med hjemmebesøk hos hundeeiere for å kartlegge mulige fellesnevnere mellom syke hunder.

Totalt ble det registrert 511 hunder med akutt blodig diaré mellom 1. august og 1. oktober 2019. De fleste på østlandsområdet. Undersøkelser av avføringsprøver fra 325 av hundene viste at 134 (41 %) var positive for bakterien Providencia alcalifaciens. Dette var påfallende, for selv om denne bakterien er beskrevet tidligere i forbindelse med diaré hos hund, så var dette likevel et uvanlig funn. Helgenomsekvensering av 75 P. alcalifaciens fra 73 hunder viste at bakteierisolater fra 51 hunder var nærmest identiske genetisk, noe som kan tyde på en felles smittekilde for de syke hundene.

Selv om undersøkelsene peker på at P. alcalifaciens var årsaken til, eller i alle fall medvirkende til sykdommen hos hundene, og genetiske undersøkelser av bakteriene tydet på en felles smittekilde, så var det ikke mulig å finne en smittekilde. Det er dessverre ikke uvanlig i forbindelse med sykdomsutbrudd at smittekilden ikke kan identifiseres.

Etter utbruddet har Veterinærinstituttet og NMBU veterinærhøgskolen forsket for å avdekke hvordan P. alcalifaciens gir sykdom hos hund, og hva som kan være aktuelle smittekilder. Etter 2019 er bakterien påvist hos hunder med diaré, men i mindre omfang, og kun om høsten. Mye tyder på at diaré hos hund som følge av P. alcalifaciens er et høstfenomen. Forhåpentligvis vil vi i fremtiden kunne svare på hvor hundene smittes og hvordan denne bakterien fører til sykdom.

Her kan du lese hele den vitenskapelige artikkelen

An Official Outbreak Investigation of Acute Haemorrhagic Diarrhoea in Dogs in Norway Points to Providencia alcalifaciens as a Likely Cause

Del artikkel