Unormal atferd hos hjortevilt

Unormal atferd hos hjortevilt observeres fra tid til annen, men årsakene kan være mange og ha ulik alvorlighetsgrad. Det er viktig at myndighetene blir varslet ved denne typen observasjoner, helst med video og bilde, slik at uønskede sykdomstilstander kan oppdages på et tidlig stadium, og at dyrevelferden til hjorteviltet blir ivaretatt på best mulig måte.

- Hvert år får vi inn flere meldinger om hjortevilt med unormal og avvikende atferd. Dette er viktig informasjon for oss for å kunne å overvåke helsetilstanden til disse dyrene, sier Knut Madslien, vilthelseansvarlig og prosjektleder for Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt og moskus (HOP) ved Veterinærinstituttet.

- Årsakene til unormal atferd kan være mange og ha ulik alvorlighetsgrad. På grunn av den nylige oppdagelsen av skrantesyke (CWD) hos villrein, elg og hjort, er det er ekstra viktig at myndighetene blir varslet, helst med video og bilde, slik at uønskede sykdomstilstander kan oppdages på et tidlig tidspunkt og at dyrevelferden til hjorteviltet blir ivaretatt på best mulig måte. 

Et alvorlig sykt dyr vil ofte være mindre vaktsomt og virke mer ”tamt” enn normalt. Dyret kan virke apatisk, aggressivt eller vise annen unormal atferd. Alvorlig syke dyr vil ofte ha slepende eller sjanglete gange, henge med hodet og ikke bevege ørene så mye som normalt.

Ved sykdommer i hjernen og nervesystemet vil en ofte kunne se tilsynelatende blindhet og unormal respons på lyd og bevegelser. Dyra kan stange eller stå og lene hodet mot trær, eller de kan bevege seg unormalt. I enkelte tilfeller kan en se lammelser, kramper eller rykninger.

Tiltak

Ved observasjon av hjortevilt med unormal atferd er det viktig å dokumentere atferden med video og bilder og deretter rapportere til Mattilsynet eller lokal viltnemd.

Les mer om lidelser som kan forårsake unormal atferd hos vilt

Del artikkel