Undersøkelse av antibiotikaresistens hos hest

Veterinærinstituttet og Mattilsynet ba i mars om hjelp fra hestepraktiserende veterinærer for prøvetaking av hester til kartlegging av antibiotikaresistente bakterier. Responsen har vært meget god, og vi har ikke behov for flere prøvetakere.

Det er i regi av Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) at kartleggingen av antibiotikaresistente bakterier hos hest gjennomføres.

-Hest er en av de dyreartene hvor det er lite nasjonal kunnskap om forekomst av resistente bakterier, noe som gjør at vi er spesielt glad for at vi har fått slik god respons på henvendelsen vår, sier seniorforsker Anne Margrete Urdahl ved Veterinærinstituttet.

Hun legger til at det blir svært interessant å se hva resultatene vil vise, og at disse vil bli presentert i den årlige NORM-VET rapporten for 2017.

Del artikkel